Pressbyråns historia

I över hundra år har Pressbyrån levererat de senaste nyheterna till ett föränderligt Sverige. Kioskluckor utvecklades till moderna butiker. På resan banade företaget även väg för pinnglass, söndagsöppet och inrikesflyg.

Relaterad läsning: Reglering av öppettider, Handel i mörkret

Centralt innehåll

 • Internationell marknadsföring.
 • Marknadsstrategier och marknadsplanens innehåll och funktion.
 • Lagar och andra bestämmelser som styr marknadsföring. I samband med det behandlas etik och hållbar utveckling inom marknadsföring. (Marknadsföring)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
 • Marknadsföring i form av omvärldsanalys och olika verktyg för värdeskapande processer. (Företagsekonomi 2)
 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a2)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1b, 1a1, 1a2)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. (Entreprenörskap)
 • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Branscher, centrala yrken och arbetsuppgifter inom handels- och tjänstesektorn.
 • Handelns och tjänsternas roll, funktion och nytta i samhälle och näringsliv.
 • Historik, strukturomvandling och utvecklingstendenser inom handels- och tjänstesektorn. (Branschkunskap inom handel och administration)
 • Säljarbete, säljprocess och försäljningsteknik i olika branscher och områden, till exempel inom försäljning av varor och försäljning av tjänster.
 • Attityder, värderingar och förhållningssätt samt kundpsykologi och kroppsspråk.
 • Lagar och andra bestämmelser samt etiska regler inom försäljningsområdet.
 • Säljplanering och säljadministration. (Personlig försäljning 1)

Instuderingsfrågor

 1. När, var och hur startade Sveriges första nyhetsbyrå?
 2. Vad sker under 1890-talet?
 3. Vad var hållhaken med att ha öppet när som helst på dygnet?
 4. Hur profilerade sig det nya företaget Svenska Pressbyrån runt förra sekelskiftet?
 5. Vilka var det som skötte försäljningen i Pressbyråkioskerna?
 6. När kläcktes idén om tidningspojkarna och vad innebar det?
 7. Vad valde en Pressbyråkiosk vid Hornstull i Stockholm år 1916?
 8. Vilken världsunik lösning introducerade Pressbyrån år 1932?
 9. Hur marknadsfördes pinnglassen Alaska?
 10. Hur skapades embryot till det svenska inrikesflyget?
 11. Varför kom affärstidslagen att avskaffas år 1972?

Diskussion

 • Butikskonceptet drivs i dag som en franchisekedja. Pressbyråns övertygelse är att driver man sin egen butik så blir resultatet det bästa. Diskutera vad ni anser om den tanken.

Fördjupning Historia/ Marknadsföring/ Samhälle/ Företagsekonomi/ Personlig försäljning

En berättelse om Pressbyrån:

 • Alltsammans började med tidningar glass och bombplan… Se filmen om Pressbyrån och smakbitar ur dess museum och arkiv.

Fördjupning Branschkunskap inom handel och administration/ Affärsutveckling och ledarskap/ Historia/ Samhällskunskap

Pressbyrån banade väg för söndagsöppet:

 • Pressbyrån lyckades undkomma den hårda affärstidslagen och slutligen få den på fall. Undersök vad affärstidslagen innebar och hur öppettiderna kom att regleras.

2. Arkivkälla: Kiosken.

Källa: Ett fotografi på en kiosk med innehaverskan Fru Hilma Lindblom. Period: 1922. Plats: Karl XII:s torg, Kungsträdgården, Stockholm. Arkiv: Carlsberg Sverige:

Se filmklippet nedan och svara på frågorna:

 1. Vilka drev oftast kiosker på den här tiden?
 2. Vad sålde kiosken mest av?
 3. Vilken lyxvara såldes i Hilmas kiosk?

Fördjupning Branschkunskap inom handel och administration/ Historia/ Samhällskunskap/ Entreprenörskap och företagande/ Entreprenörskap

Kvinnors företagande:

 • Ofta var det kvinnor som skötte försäljningen i Pressbyråkioskerna. Undersök hur kvinnors förtagande har sett ut i Sverige.

Bildkälla: pressbyrån.se

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *