Pressdöd och presstöd

Under 1950-talet fick flera dagstidningar ekonomiska bekymmer med vikande upplagesiffror och allt mindre annonsintäkter. För att säkra att den svenska pressen skulle behålla sin mångfald, både politiskt och geografiskt, gick staten in med ekonomiska stödåtgärder.

Centralt innehåll:

  • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1a2)
  • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap. (Samhällskunskap 1a1)
  • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar.
  • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier. (Samhällskunskap 1a2)

Instuderingsfrågor

  1. Vad kunde ”pressdöden” leda till?
  2. Hur försökte man stoppa detta under år 1965?
  3. Varför kom presstödet att bli en politisk fråga?
  4. Vad blev det mest kontroversiella förslaget år 1975?
  5. Vilket stöd fanns under 1976?
  6. Vad hände med många storstads- och landsortstidningar trots presstödet?

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *