Primusköket blev en succé

Vissa produkter blir så framgångsrika att varunamnet blir synonymt med funktionen. Primusköket från 1892 är en av dem.

Relaterad läsning: AGA-spisen, Bolinders gjutjärnsspis, Elen ändrade folks vardag, Och årets julklapp är…

Centralt innehåll

 • Teknikutvecklingsprocessens alla delar från idé och modell, produkt eller tjänst till användning och återvinning med praktisk tillämpning av teknik och teknikutveckling inom ett eller flera teknikområden.
 • Entreprenörskap och entreprenörskapets villkor med utgångspunkt i innovativa och kreativa processer.
 • Materials tekniska egenskaper, till exempel termiska, elektriska, mekaniska och kemiska samt materialens möjligheter och begränsningar utifrån olika användningsområden.
 • Teknikens och teknikerns roll med fokus på framtidens teknik och ett hållbart samhälle, till exempel med utgångspunkt i energieffektivisering. (Teknik 1)
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a1, 1a2, 1b)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Branscher, centrala yrken och arbetsuppgifter inom handels- och tjänstesektorn.
 • Handelns och tjänsternas roll, funktion och nytta i samhälle och näringsliv.
 • Historik, strukturomvandling och utvecklingstendenser inom handels- och tjänstesektorn. (Branschkunskap inom handel och administration)

Instuderingsfrågor

 1. Vem tog fram första sotningsfria fotogenköket?
 2. Varför fick denna uppfinning heta Primus?
 3. Hur gick det för Primusköket under expeditionen till Nordpolen 1897?
 4. På vilket sätt skiljer dig Primusköket från tidgare fotogenkök?
 5. Var blev Primusköket först en succé?

Diskussion

 • Diskutera hur elen har ändrat vår vardag.

Fördjupning Historia/ Teknik/ Företagsekonomi

AGA-spisen:

 • AGA-spisen presenterades på marknaden 1929 efter sju års funderingar och experimenterande från Gustaf Daléns sida. (Anledningen till uppfinningen sägs vara att han tyckt synd om sin fru och pigan när de slet med den omoderna vedspisen i köket.) Ta reda på hur AGA-spisen var konstruerad. Finner du några tekniska likheter med Bröderna Bolinders variant?

Fördjupning Branschkunskap inom handel och administration/ Företagsekonomi

Stormköket – årets julklapp 2020

Skärmdump: Saga Bowallius, HUI Research AB, expressen.se

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *