Produktkatalogerna – en resa i samtida Sverige

”Det jag längtar mest efter är sill, knäckebröd, lingon och Clas Ohlsons postorderkatalog.” Orden står skrivna i ett brev från en Australien-immigrant och skickades till Insjön någon gång under slutet av 1960-talet. År 2018 firade det svenska familjeföretaget 100 år.

Relaterad läsning: Clas Ohlsons historiska hemsida, Johan Petter Åhlén, När Åhléns City invigdes, Johnsonkoncernen bakom Åhléns, Premiär för IKEA-katalogerna online, När IKEA åkte till Mallorca

Filmklipp: History Marketing: Clas Ohlson 100 år!, Så jobbar IKEA med sin historia och sitt arkiv Podd: Älskade prylar – en historisk podcast

Instuderingsfrågor

 1. Vad gjorde Clas Ohlson innan han startade egen postorderfirma?
 2. Var fick han sina bästa idéer?
 3. När grundades postorderfirman Clas Ohlson & Co och vilken roll hade Emil Pettersson i det hela?
 4. Hur nåddes de första kunderna?
 5. Vilken möjlighet fick landsbygden tack vare Clas Ohlsons produktkataloger?
 6. Vad kunde hittas i de första katalogerna och varför?

Diskussion

Jämför produktkataloger över tid:

 • Med 100 årsjubileet har Clas Ohlson producerat produktkataloger i ett sekel. Även IKEA började som postorderfirma en gång i tiden och har i dag producerat produktkataloger i 70 år: från 1950-talet när Ingvar Kamprad själv skrev de flesta texterna, via det poppiga och lite radikala 70-talet, hela vägen till det avskalade 90-talet och fram till idag har IKEA-katalogen, liksom Clas Ohlsons produktkataloger, fångat sin samtid. Gå in och botanisera bland både IKEAs och Clas Ohlsons produktkataloger och diskutera vilka trender ni hittar och tycker mest om och varför. Diskutera även på vilket sätt ni anser att produkterna ni hittar speglar sin samtid.

IKEAs produktkataloger. Skärmdump:

Fördjupning Historia/ Marknadsföring/ Branschkunskap inom handel och administration/ Entreprenörskap/ och företagande/

Digitaliserade produktkataloger:

 • På Clas Ohlsons historiska sajt finns nästan alla produktkataloger upplagda. Gör en undersökning av några kataloger från de första åren och jämför med moderna exemplar. Vilka är de största skillnaderna, finns det några likheter?

Ta del av Clas Ohlsons arkiv på deras historiska hemsida. Här kan du bland annat botanisera bland samtliga produktkataloger från år 1918 – 2018.

I dag har Clas Ohlsons gått om Åhléns:

De första omslagen av katalogen ritades av Clas Ohlsons svåger Eric Springfeldt som var anställd på företaget som tecknare. Springfeldt blev senare i livet erkänd reklamchef på ICA dit han värvades. 1950-1951 är det sonsonen Björn Haid som är med och tittar på Clas egna uppfinning fågelmataren. Björn sa vid en intervju för några år sedan att:

Clas tittade mycket på Åhléns och var imponerad över deras resa. Jag tror att han hade blivit chockad om han fått veta att vi i dag har fler butiker än dem.

 • I juni 2022 fick den klassiska varuhuskedjan Åhléns nya ägare efter 34 år inom Axel Johnson-koncernen: ny majoritetsägare blev entreprenören Ayad Al-Saffar som bland annat äger Ur & Penn. Undersök hur Åhléns resa har sett ut fram tills i dag och jämför den med Clas Ohlsons. Vilka likheter finner du i företagens historia? (Ta gärna hjälp av den relaterade läsningen som finns som tips överst på detta lektionsförslag).

Clas Ohlsons sonson Björn Haid. Bild ur Clas Ohlsons företagsarkiv.

 Så lyfter Clas Ohlsons sin företagshistoria:

 

Centralt innehåll

 • Historik, strukturomvandling och utvecklingstendenser inom handels- och tjänstesektorn. (Branschkunskap inom handel och administration)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. (Entreprenörskap)
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse.
 • Produktutvecklingsprocessens olika faser och deras innehåll.
 • Affärsplanens innehåll och uppbyggnad. I samband med det användning av grundläggande metoder för marknadsundersökning, omvärldsanalys och omvärldsbevakning. Finansieringsfrågor. (Entreprenörskap och företagande)
 • Teknikutvecklingsprocessens alla delar från idé och modell, produkt eller tjänst till användning och återvinning med praktisk tillämpning av teknik och teknikutveckling inom ett eller flera teknikområden.
 • Entreprenörskap och entreprenörskapets villkor med utgångspunkt i innovativa och kreativa processer.
 • Materials tekniska egenskaper, till exempel termiska, elektriska, mekaniska och kemiska samt materialens möjligheter och begränsningar utifrån olika användningsområden.
 • Teknikens och teknikerns roll med fokus på framtidens teknik och ett hållbart samhälle, till exempel med utgångspunkt i energieffektivisering. (Teknik 1)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem.
 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar när det gäller långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster.
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a1, 1a2, 1b)
 • Marknadsstrategier och marknadsplanens innehåll och funktion.
 • Marknadsföring av varor och tjänster. I samband med det behandlas den betydelse som varaktiga relationer med kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter har för ett företags affärsutveckling.
 • Intern och extern marknadskommunikation. (Marknadsföring)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling. (Företagsekonomi 1, 2)

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *