Rationalisering av bostadsbyggandet

Bra och billiga bostäder. Det är ord som ofta förknippas med HSB. Men vad innebär en bra bostad, och hur har den historiskt förändrats? Viktigast för HSB under pionjäråren på 1920-talet var inte med nödvändighet en större bostad. Faktum är att många av HSBs första lägenheter bestod av ett rum och kök, eller kokvrå.

För vidare läsning: HSB – hållbarhet och miljö, Tanken med HSB, HSB och miljonprogrammet och HSB i innovationernas tidevarv

Centralt innehåll:

 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster. (Historia 1b)
 • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap. (Samhällskunskap 1a1)
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar.
 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier. (Samhällskunskap 1a2)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
 • Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom olika områden. (Företagsekonomi 2)

Instuderingsfrågor

 1. Vilka ord brukar förknippas med HSB?
 2. Vad innebär ”compact living”?
 3. Vad blev snabbt standard i HSB-husen?
 4. Vilket motstånd mötte HSBs byggnads- och bostadstekniska utvecklingsprojekt?
 5. Vad ansåg en av HSBs grundare Sven Wallander?
 6. Hur försökte HSB övervinna skeptikerna?

Diskussion

 • HSB har över tid fortsatt att arbeta för rationalisering av bostadsbyggandet. Diskutera varför rationellt, modernt och ekonomiskt bärkraftigt är viktiga komponenter i det goda boendet.

Fördjupning Samhällskunskap/ Historia/ Företagsekonomi

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *