Rea – en viktig del av marknadsföringen

Från att ha varit en åtgärd utifrån ekonomiskt nödtvång till att bli ett väsentligt inslag i detaljhandelns marknadsföringspraktik, har rean överlevt till våra dagar. Läs om när rean blev en viktig del av marknadsföringen.

Relaterad läsning: Reklamkampanjen för höstens stora NK-realisation år 1937

Centralt innehåll:

 • Lagar och andra bestämmelser som styr marknadsföring. I samband med det behandlas etik och hållbar utveckling inom marknadsföring.
 • Teorier och tendenser inom området marknadsföring.
 • Marknadsföring av varor och tjänster. I samband med det behandlas den betydelse som varaktiga relationer med kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter har för ett företags affärsutveckling.
 • Internationell marknadsföring. (Marknadsföring)
 • Grundläggande metoder i marknadsföring. I samband med det behandlas företagens etiska ansvar samt lagar och andra bestämmelser som styr företagens marknadsföring. Olika typer av företag och företagsformer. I samband med det behandlas hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse.
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Konsument- och marknadslagar.
 • Marknadsföring och säljkampanjer och andra säljfrämjande åtgärder.
 • Sortiment, butiksprofil och kundens uppfattning och butiksupplevelse.
 • Butikskommunikation och hur butiksmiljön påverkar och vägleder kunders köpbeteende i butiken. (Praktisk marknadsföring 1)
 • Handelns och tjänsternas roll, funktion och nytta i samhälle och näringsliv.
 • Informationssökning och informationsbearbetning, till exempel via internet.
 • Servicekoncept, affärsmodeller och konsumtionstrender.
 • Branscher, centrala yrken och arbetsuppgifter inom handels- och tjänstesektorn.
 • Historik, strukturomvandling och utvecklingstendenser inom handels- och tjänstesektorn. (Branschkunskap inom handel och administration)
 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar när det gäller långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster. (Historia 1a1, 1a2, 1b)
 • Teknikutveckling och hur tekniken på bästa sätt kan anpassas till människan.
 • Affärsidé, finansiering, marknads- och säljplaner för nätbutik.
 • Affärsmöjligheter och entreprenörskap. (Näthandel 1, 2)

Instuderingsfrågor

 1. Vad betyder att ”realisera”?
 2. Vilket syfte hade rean i slutet på 1800-talet?
 3. Vilka typer av rea-annonser kunde man skymta i dagspressen under början av 1900-talet?
 4. Vad föreskriver marknadsföringslagen om rean i dag?
 5. Hur skapades en ”realisationsstämning”?
 6. Hur skulle reapriset disponeras enligt en handbok från 1920- och 1940-talet?
 7. När och varför framhävdes realisationerna som ett konkurrensmedel på 1930-talet?
 8. Vad var detaljhandlarnas försäljning beroende av?
 9. Hur beskriver Hugo Vallentin realisationerna i sin Londonskildring?
 10. Vad gällde under bokrean åren 1920- till 1940?
 11. Hur gjorde NK för att överleva de fallande priserna som uppstod under första världskriget?
 12. Hur var förväntningarna på reorna och beteendena hos kunderna enligt Vallentin?

Diskussion

 • Diskutera och ge exempel på hur skyltfönster och husfasader används inom dagens rea-kampanjer.
 • Vad anser ni om marknadsföringslagens föreskrifter om hur uttrycket realisation får användas? Skulle man kunna innefatta andra produkter eller tidsbestämmelser utöver det som gäller? Ge exempel på dessa.
 • Jämför hur reapriset lyftes fram under 1920- och 1940-talet med hur det ser ut i dag. Vilka skillnader och likheter finner ni? Diskutera hur pass viktigt ni tror att skyltfönstret är för dagens försäljning och marknadsföring.
 • Diskutera hur realisationer påverkar företagens verksamheter. På vilket sätt länkar realisationerna till hållbarhetsfrågan?

Bildkälla: kingmagazine.se

Fördjupning Marknadsföring /Företagsekonomi/ Branschkunskap inom handel och administration/ Praktisk marknadsföring/ Historia

Marknadsföringslagens föreskrifter: 

 • Under 1930-talet var det återhållsamhet och ordning som gällde i skyltfönstren, men realisationer var undantaget: ”En skyltning bör inte verka orolig och rörig på något sätt, såvida man inte skyltar för en konkursrealisation.” Undersök hur det ser ut i skyltfönstren i dag när det är dags för rea.
 • Undersök hur uttrycket realisation får användas enligt marknadsföringslagens föreskrifter.

Den jättelika handen var uppsatt på NK:s fasad mot Regeringsgatan under reklamkampanjen 1937. Bildkälla: Nordiska Kompaniets arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria

Fördjupning Branschkunskap inom handel och administration/ Näthandel/ Företagsekonomi

Realisation under Covid-19:

 • Ny pandmeilag måste följas av omedelbara stöd anser Svensk Handel. De förklarar att regeringen tydligt saknar verktyg för att hantera den rådande pandemin. Därför välkomnar Svensk Handel en tillfällig pandemilag men anser att utökade restriktioner omedelbart måste följas med kraftfulla stöd. Ta del av Svensk Handels remissvar på promemorian om ny Covid-19-lag från december 2020 och undersök vilka vägar man borde ta under coronakrisen och hur man förbygger smittspridningen under rean i dag

Kund med munskydd under coronapandemin. Bildkälla: Wikimedia Commons.

Framtidstron för e-handeln:

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *