Rea – en viktig del av marknadsföringen

Från att ha varit en åtgärd utifrån ekonomiskt nödtvång till att bli ett väsentligt inslag i detaljhandelns marknadsföringspraktik, har rean överlevt till våra dagar. Läs om när rean blev en viktig del av marknadsföringen.

Centralt innehåll:

 • Marknadsföring av varor och tjänster. I samband med det behandlas den betydelse som varaktiga relationer med kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter har för ett företags affärsutveckling.
 • Internationell marknadsföring. (Marknadsföring)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv.
 • Olika typer av företag och företagsformer. I samband med det behandlas hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse. (Företagsekonomi 1)

Instuderingsfrågor

 1. Vad betyder att ”realisera”?
 2. Vilket syfte hade rean i slutet på 1800-talet?
 3. Vilka typer av reaannonser kunde man skymta i dagspressen under början av 1900-talet?
 4. Vad föreskriver marknadsföringslagen om rean i dag?
 5. Hur skapades en ”realisationsstämning”?
 6. Hur skulle reapriset disponeras enligt en handbok från 20- och 40-talet?
 7. När och varför framhävdes realisationerna som ett konkurrens medel på 30-talet?
 8. Vad var detaljhandlarnas försäljning beroende av?
 9. Hur beskriver Hugo Vallentin realisationerna i sin Londonskildring?
 10. Vad gällde under bokrean åren 1920- till 1940?
 11. Hur gjorde NK för att överleva de fallande priserna som uppstod under första världskriget?
 12. Hur var förväntningarna på reorna och beteendena hos kunderna enligt Vallentin?

Diskussion

 • Vad anser ni om marknadsföringslagens föreskrifter om hur uttrycket realisation får användas? Skulle man kunna innefatta andra produkter eller tidsbestämmelser utöver det som gäller? Ge exempel på dessa.
 • Jämför hur reapriset lyftes fram under 1920- och 1940-talet med hur det ser ut i dag. Vilka skillnader och likheter finner ni?
 • Hur pass viktig tror ni att skyltfönstret är för försäljningen och marknadsföring i dag?

Fördjupning Marknadsföring /Företagsekonomi

Under 1930-talet var det återhållsamhet och ordning som gällde i skyltfönstren, men realisationer var undantaget: ”En skyltning bör inte verka orolig och rörig på något sätt, såvida man inte skyltar för en konkursrealisation.” Undersök hur det ser ut i skyltfönstren i dag när det är dags för rea.

Dela med dig av dina tankar