Rederierna och världshandeln

De svenska rederiernas tillväxt var beroende av både den svenska exportindustrin och varuimporten.

Centralt innehåll:

  • Internationella handelsrelationer och ekonomisk integration samt deras aktörer. Den internationella ekonomins och handelns utveckling med hjälp av ekonomiska teorier, utifrån både ett historiskt och ett nutida perspektiv. Den internationella ekonomins och handelns effekter för länders välfärd och för miljön. (Internationell ekonomi)
  • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a2, 1b)

Instuderingsfrågor

  1. Vilken var Sveriges ledande hamn på 1960-talet?
  2. Vilka skillnader fanns det på de tre hamnar som nämns i texten?
  3. Ge ett par exempel på råvaror som exporterades från Göteborgs hamn?
  4. Var i Sverige hade de ledande rederierna sina högkvarter?
  5. Varför försvann den svenska passagerartrafiken över Atlanten?
  6. Vad låg bakom den ökande färjetrafiken på Östersjön och Nordsjön?

Diskussion

  • Kryssningar är en gren av  turistindustrin som bara växer och växer, varför tror ni att det är så populärt att åka på kryssning?

Fördjupning

  • Undersök vilken hamn i Sverige som är störst idag och försök ta reda på vilka fördelar denna hamn har gentemot sina konkurrenter.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *