Reglering av bussbranschen

Bussbranschen verkade på en reglerad marknad under flera decennier. Redan 1906 reglerades yrkestrafiken genom den första yrkestrafikförordningen. Detta följdes av flera förordningar, bland annat 1916 och 1923, då behovsprövningen och ekonomiska faktorer såsom konkurrenskontroll stod i förgrunden.

Centralt innehåll

 • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning. (Entreprenörskap och företagande)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)
 • Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom olika områden. (Företagsekonomi 2)

Instuderingsfrågor

 1. Vilket år skrevs den första lagstiftningen för yrkestrafik?
 2. Vad hette myndigheten som kontrollerade transportsystemen under Andra världskriget?
 3. Mellan vilka år var man tvungen att ha tillstånd (koncession) för att bedriva yrkestrafik?
 4. Varför subventionerandes busstrafiken under 1960-talet?
 5. Vilket år genomfördes högertrafikomläggningen?
 6. Vad ville man uppnå med trafikhuvudmannareformen 1978?
 7. Vilket år avreglerades den långväga busstrafiken?
 8. Vad hette myndigheten som bildades 2012?

Diskussion

 • Varför tror ni att det varit så viktigt för staten att reglera och kontrollera busstrafiken?

Fördjupning

 • Tåg är fortfarande ett av de populäraste kommunikationsmedlen, undersök hur regleringar och avregleringar har sett ut för den svenska tågbranschen under 1900-talet.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *