Reglering av öppettider

I gamla tider var det av religiösa skäl strängt förbjudet att arbeta på söndagar, sabbatsbrott kallades det, men i övrigt fanns inte mycket till lagstiftning rörande arbetstiderna. År 1909 kom en första mild lag som reglerade butikernas öppettider.

Centralt innehåll:

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser. (Historia 1a1)
 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser i ett kronologiskt perspektiv som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster. (Historia 1a2)
 • Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Arbetsmarknadens sätt att fungera, anställningsvillkor. (Samhällskunskap 1a1)

Instuderingsfrågor 

 1. Vad kallades det förr i tiden när/om man arbetade på en söndag?
 2. Vad skedde under år 1909?
 3. Hur löd den regelrätt affärstidslagstiftning som infördes 1939?
 4. Vilka butiker fick ha öppet en stund på söndagsförmiddagarna och varför?
 5. Vilka hade friare regler?
 6. Vad inträffade nere i Hötorgets tunnelbanestation i Stockholm på 1950-talet?
 7. Vilka typer av butiker uppstod år 1967?
 8. När fick Sverige fullständigt fria öppettider?
 9. Vad förespråkar Handelsanställdas förbund idag?
 10. Vilka Riksdagsmotioner förekommer än idag?

 Diskussion

 • När Sverige fick fullständigt fria butiksöppettider, något som var än mer ovanligt i övriga Europa då än det är i dag, blev det en brännhet politisk fråga. Diskutera varför det blev rabalder över detta och hur ni ser på frågan.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *