Reklamgenier lyfte flaskan

I mitten av 1970-talet bestämde sig Vin & Sprit för att sälja svenskt brännvin i USA. Att de faktiskt lyckades berodde mycket på två kreativa reklamgenier.

Relaterad läsning: Flaskornas flaska från Limmared, Ivan Bratt ritade den alkoholpolitiska kartan, En föregångare till Systembolaget, Systembolagets historia, Spola kröken, Spola mjölken

Relaterat material: Historien om Absolut Vodkas grundare L.O Smith

Centralt innehåll

 • Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller. Möjligheter och utmaningar med digitaliseringen när de gäller frågor om demokrati och politik. Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1b)
 • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Svensk alkohollagstiftning. (Drycker och ansvarsfull alkoholservering)
 • Produktens estetiska utformning med hänsyn till målgrupp, varumärke och sammanhang där produkten används.
 • Design och designerns roll i samhället – historiskt, samhälleligt, tekniskt, ekonomiskt, ekologiskt och kulturellt. Målgruppens olika behov och förutsättningar.
 • Design- och kulturhistoria med fokus på analys och reflektion.
 • Designprocessens olika delar från problemformulering, marknadsundersökning, funktionsanalys, kravspecifikation, faktainsamling, idégenerering, skiss, modellarbete, analys till presentation och utvärdering. (Design 2)
 • Lagar och andra bestämmelser som styr marknadsföring. I samband med det behandlas etik och hållbar utveckling inom marknadsföring.
 • Teorier och tendenser inom området marknadsföring.
 • Marknads- och omvärldsanalys. I samband med det behandlas metoder och analysverktyg för marknadsinformation. (Marknadsföring)

Instuderingsfrågor

 1. Vilket uppdrag fick Gunnar Broman i mitten av 1970-talet?
 2. Varför fick Carlsson & Broman detta uppdrag?
 3. Vad började Gunnar Broman att skapa utifrån undersökningsresultat han fått?
 4. Varför trodde inte många på flaskan?
 5. Vilket smart drag gjorde projektledaren Peter Ekelund?
 6. Var fick Broman inspiration till flaskan?
 7. Hur togs typsnittet på flaskans text fram?
 8. När och varför gick Pripps AB:s styrelseordförande Lars Lindmarks vision i uppfyllelse?

Diskussion

 • Vad anser ni om Carlsson & Bromans metoder att lansera Absolut Vodka på den amerikanska marknaden?

Fördjupning Samhällskunskap/ Marknadsföring/ Drycker och ansvarsfull alkoholservering

Absolut Vodkas historia och marknadsföring:

 • Ta reda på hur Absolut Vodka arbetar med sin historia.
 • Den 10 april 1913 bildar läkaren Ivan Bratt, AB Stockholmssystemet med målet att ta över huvudstadens spritförsäljning. Året därpå bildades AB Stockholms Folkrestauranger, senare Stockholms Allmänna Restaurangaktiebolag. Undersök hur det senare kom att bli en statlig folkhemsrestaurang.
 • L.O. Smith var en svensk industriman och politiker. Då kanske en av landets mest kända personer. I dag känner vi igen honom som mannen på Absolut-flaskans sigill. Se filmen om L.O. Smith.

Absolut Vodka. Bildkälla: Wikimedia Commons.

Fördjupning Design/ Marknadsföring

Reklamkampanjer och produktdesign:

 • Få svenska informationskampanjer har fått ett sådant genomslag som Spola kröken mellan åren 1971 – 1988. Ta reda på hur Systembolaget byggde upp sin kampanj.
 • När det statliga Vin & Sprit behövde en tillverkare av sin nya Absolutflaska var Limmared ett gott val, både sett till brukets traditioner och till dess funktionalitet. Undersök glasbruket i Limmared som tillverkar den världsberömda Absolut-flaskan.
 • Med amerikanske popkonst-kungen Andy Warhol skapade Absolut Vodka ett samarbete och relationen till konst och mode har stått sig. Via Warhol kom graffitiinspirerade konstnären Keith Harring och så småningom också Kenny Scharf in som konstnärer. Under åren har antalet konstnärer växt löpande. Undersök den amerikanska och brittiska popkonst-vågen från 1950-talet.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *