Rekord i bergsprängning

Under 1950-talet slog Vattenfall en mängd rekord vid kraftverksbyggena i Harsprånget och Stornorrfors. Det lyckades man med tack vare skickligt yrkeskunnande och ”the Swedish method”, teknik utvecklad av de svenska företagen Atlas Diesel och Sandvik i samarbete med Vattenfall.

Relaterad läsning: Väldiga investeringar i vattenkraft, Nybyggarsamhällen växer upp

Centralt innehåll

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1b, 1a1, 1a2)
 • Tematiska fördjupningar kring historiska frågeställningar av betydelse för individer, grupper och samhällen, till exempel lokalhistoria, global migration och kulturmöten, olika historiska världsbilder, synen på jämställdhet och människors värde samt resursutnyttjande och människors förhållande till naturen. (Historia 2a)
 • Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik. (Teknik 1)

Instuderingsfrågor

 1. Vilket år invigdes kraftverket vid Harsprånget?
 2. Hur stor är avloppstunneln?
 3. Varför avbröts det första bygget vid Harsprånget?
 4. Vad innebar ”the Swedish method”?
 5. Vilka företag samarbetade i bygget?
 6. Vilka rekord slogs i och med bygget vid Stornorrfors?
 7. Vad hette filmen som skildrade bygget av kraftverken?
 8. Hur många år skulle tunnelbygget under Hallandsåsen ta enligt den första tidsplanen?

Diskussion

Vad anser ni är viktigt när Sverige ska bygga nya kraftverk, är det till exempel rätt att bygga ut kärnkraften?

Fördjupning Teknik

 • I slutet av texten tar författaren upp problemen med tunneln under Hallandsåsen. Gör en undersökning och försök komma fram till vad som gick fel samt hur detta rapporterades i media.

Fördjupning Historia

 • Undersök var Sveriges första kraftverk låg samt vilken typ av kraftverk det var. Hur skiljer sig dessa kraftverk från de moderna vattenkraftverk som byggdes efter Andra världskriget (tänk bland annat på miljöhänsyn)?

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *