Konsumentförpackningens fader

Ruben Rausing (1895-1983) såg under sin studietid i USA 1920 några av de allra första självbetjäningsbutikerna och insåg vilka möjligheter som låg i dessa. Men han förstod också att de krävde helt andra metoder för att förpacka varorna. Genom sina moderna förpackningar kunde affärerna sälja fler varor, lokalbehovet i butikerna minskade, hygienen och arbetsmiljön förbättrades.

Relaterad läsning: Tetra och kartongmjölken, Öresundsförbindelsen, Den (o)hållbara förpackningen

Centralt innehåll

 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1b, 1a1, 1a2)
 • Produktens estetiska utformning med hänsyn till målgrupp, varumärke och sammanhang där produkten används.
 • Design och designerns roll i samhället – historiskt, samhälleligt, tekniskt, ekonomiskt, ekologiskt och kulturellt. Målgruppens olika behov och förutsättningar.
 • Design- och kulturhistoria med fokus på analys och reflektion. (Design 2)

Instuderingsfrågor

 1. Åt vilket företag arbetade Ruben Rausing när han kom tillbaka efter sin tid i USA?
 2. Varför sa han upp sig och startade en egen firma?
 3. Varför flyttade Rausing till Lund?
 4. Vem uppfann tetraförpackningen?
 5. Vilket år lanserades Tetra Brik?
 6. Vad heter Ruben Rausings söner?
 7. Vilket år gick Tetra Pak in i Laval-koncernen?

Diskussion

 • Vad anser ni vara det viktigaste när ett företag ska gå från idé till tillverkning, vad måste man tänka på?
 • Varför tror ni att Sverige har så många företag som är främst i världen inom sina respektive områden?

Fördjupning Företagsekonomi

 • 1939 flyttade Rausing företaget från Malmö till Lund då han ansåg att Malmö stad förhindrade företagets expansion. Undersök hur det ser ut idag när det gäller kommunernas hantering av företag och företagare. Välj två kommuner och jämför dessa utifrån ett företagandeperspektiv. Finns det några skillnader eller behandlar alla kommuner företag på samma sätt?

Fördjupning Historia/ Design

 • Undersök hur förpackningar för matvaror såg ut i början av 1900-talet. Vilka för- och nackdelar hade dessa i jämförelse med dagens förpackningar?

Annons Keep on Yogging, Yoggi kiwawa, 1988-1989 . Bild: ur Arla Foods arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *