Rysslands största företag

Familjen Nobel intar en särskild plats i Rysslands näringslivshistoria. Tre generationer Nobel, från första hälften av 1800-talet och ända fram till 1918 hade sin verksamhet i Ryssland. Pappa Emanuel, sönerna Ludvig, Alfred och Robert samt Ludvigs söner Karl och Emanuel spelade en mycket framträdande roll inte bara för grundandet och utvecklingen av Rysslands industri i allmänhet utan också för Rysslands försvarsindustri.

Relaterad läsning: Nobel revolutionerade oljeutvinningen, Robert Nobels första oljeraffinaderi, Branobel, en introduktion

Centralt innehåll

 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)
 • Internationella handelsrelationer och ekonomisk integration samt deras aktörer. Den internationella ekonomins och handelns utveckling med hjälp av ekonomiska teorier, utifrån både ett historiskt och ett nutida perspektiv. Den internationella ekonomins och handelns effekter för länders välfärd och för miljön. (Internationell ekonomi)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1b, 1a1, 1a2)
 • Någon global förändringsprocess under 1800- och 1900-talen. Dess konkreta förlopp samt konsekvenser för samhällen, grupper och individer på regional eller lokal nivå. (Historia 3)

Instuderingsfrågor

 1. Vilket år inledde Emanuel Nobel sina försök med att få sälja minor till Ryssland?
 2. När invigdes familjen Nobles första fabrik i S:t Petersburg?
 3. Vad hette barnens historielärare?
 4. Varför bröt den ryska staten alla ingångna kontrakt med familjen Nobel?
 5. Vilken av sönerna köpte tillbaka fabriken i S:t Petersburg?
 6. Ge några exempel på vad man tillverkade i fabriken?
 7. Vad upptäckte Robert Nobel när han var på besök i Kaukasus?
 8. Vad hette företagets första oljetanker?
 9. Vilket år blev Branobel världens största oljeproducent?
 10. Vilken typ av motorer började familjen Nobel tillverka i slutet på 1800-talet?

Diskussion

 • Familjen Nobel var under en tid världsledande när det gäller vapenindustri. Vad tycker ni om tillverkning och export av vapen, motivera era svar.

Fördjupning Ekonomi

 • Undersök hur den svenska handeln med Ryssland ser ut idag. Exporterar vi mer än vi importerar, finns det många svenska företag i Ryssland är exempel på frågor man kan titta på.

Fördjupning Historia

 • Den ryska revolutionen innebar ett avbrott i familjen Nobels engagemang i Ryssland. Undersök hur familjens företagande såg ut efter revolutionen, hittade man nya marknader, nya produkter osv…?

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *