Så upplevde näringslivet coronakrisen

Vilka erfarenheter tar näringslivet och forskningen med sig från snart två år av coronapandemin? Trots att coronakrisen inte är slut kan vi börja dra slutsatser – och syna den svenska strategin. Erfarenheterna skiljer sig mellan företagen i näringslivet, där finns vinnare och förlorare och inte minst branscher som tänker om inför framtiden.

Relaterad läsning: Spotify: ”Jobb är något man gör, inte något man går till”

Centralt innehåll

 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
 • Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom olika områden.
 • Begrepp, teorier och modeller som förklarar hur människor och arbetsgrupper fungerar i organisatoriska sammanhang samt hur ledarskap fungerar. I samband med det behandlas frågor om etik och jämställdhet i arbetslivet. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning.
 • Grundläggande projektmetodik: hur man formulerar mål, planerar, organiserar och fördelar ansvar, genomför, presenterar och utvärderar ett projekt. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i nätverk. (Entreprenörskap)
 • Ledarskap och organisation. I samband med det behandlas konflikthantering.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Digitaliseringens påverkan på arbetsmarknaden.
 • Samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i samband med undersökningar av samhällsfrågor och samhällsförhållanden. Exempel på metoder för att samla in information är intervju, enkät och observation. Exempel på metoder för att bearbeta information är statistiska metoder, samhällsvetenskaplig textanalys, argumentationsanalys.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1b)
 • Organisationsformer: olika metoder att organisera en verksamhet för att nå uppsatta mål av olika karaktär.
 • Organisationskulturer: antaganden, värderingar och normer som präglar en organisation samt hur organisationskulturen påverkar ledarskap, medarbetare och resultat.
 • Ledarskap och organisation ur ett etiskt och historiskt perspektiv samt i relation till frågor om demokrati och genus. (Ledarskap och organisation)
 • Olika aktörer, deras mål och medel samt hur dessa samspelar inom utrikes- och säkerhetspolitik. Den moderna nationalstatens utmaningar som en internationell aktör.
 • Olika teoretiska perspektiv på internationella relationer.
 • Världskrigens och efterkrigstidens betydelse för etableringen av internationella institutioner. Olika former av organiserat samarbete mellan länder och sambandet mellan detta samarbete och den politiska och ekonomiska utvecklingen.
 • Orsaker till och följder av samarbeten och konflikter. (Internationella relationer)

Instuderingsfrågor

Stockholms Handelskammare:

 1. När, var och varför grundades den första handelskammaren?
 2. Vad är grundsyftet med Stockholms Handelskammare?
 3. På vilket sätt har partnerskap visat sig vara viktigt under pandemin?
 4. Vad menar Andreas Hatzigeorgiou med frihet under ansvar?

Lyssna på VD Andreas Hatzigeorgious anförande här.

Electrolux marknadsföringschef Martin von Arronet:

 1. Hur reagerade Electrolux när pandemin blev ett faktum?
 2. Vilka olika oväntade utmaningar stod företaget inför?
 3. Hur har verksamheten letts under pandemin?

Electrolux marknadsföringschef Martin von Arronets anförande här.

Diskussion

Hemarbete – funkar det?

 • Den 1 oktober 2021 upphör de tillfälliga coronarestriktionerna. Nu återgår man till sin fysiska arbetsplats och hemarbetet är för många över. Ta del av Expressen-artikeln: Så arbetar Spotify, Volvo, Ericsson och H&M hemifrån och diskutera både hur ni har upplevt distansundervisningen under coronapandemin och om ni tror att hemarbete är något som borde lyftas som det gjorts på Spotify.
 • Diskutera vad ni tycker om Spotifys koncept: ”Arbete är inte var du är utan vad du gör”. Hur tror ni att det skulle vara att arbeta hemifrån? Se filmklippet med Spotifys HR-chef Katarina Berg och undersök hur hon anser att man ska odla fram en god företagskultur.
 • Diskutera hur ni tror att företagskulturen påverkas när anställda arbetar hemifrån.


På Ericsson arbetar drygt 90 procent av personalen hemifrån. Bild och text: Expressen/Stina Stjernkvist/TT.

Fördjupning

Företagskulturen på Spotify:

 • Helt plötsligt bryter ett företag mot allt vedertaget – om hur man jobbar i företag. På Spotify kommer de anställda framöver att få jobba från var de vill. För ”jobb är något man gör, inte något man går till”. Katarina Berg, Spotify’s globala HR-chef, berättar mer om detta brott mot historiska arbetssätt i den här filmen från historiebrukskonferensen History Marketing Summit 2021. Se filmklippet nedan och undersök hur Spotify-anställda har arbetat under pandemin.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *