Samförstånd

Med lagen om kollektivavtal (1928) bekräftades den förhandlingstradition som grundlagts i början av 1900-talet och som innebar att arbetsgivare och arbetstagare slöt avtal om löner och arbetsförhållanden utan direkt inblandning från staten.

Relaterad läsning: Storstrejken 1909, Svenska arbetsgivarföreningen

Centralt innehåll

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter. (Historia 1a1, 1a2, 1b)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)

Instuderingsfrågor

 1. Vilket år kom lagen om kollektivavtal?
 2. Varför demonstrerade arbetarna i Ådalen?
 3. Vad gjorde socialdemokraterna efter valet 1928?
 4. Vad var den så kallade kohandeln?
 5. Vilket år slöts Saltsjöbadsavtalet?
 6. Vad var den viktigaste punkten i det avtalet?
 7. Vad behandlades i de hemliga delarna av Saltsjöbadsavtalet?
 8. Varför minskade behovet av strejkbrytare efter 1938?

Diskussion

 • Varför tror ni att det var så viktigt för arbetsmarknadens parter att försöka lösa sina motsättningar utan att staten blandande sig i?

Fördjupning Företagsekonomi / Historia

 • Undersök den så kallade ”Svenska modellen” och redogör hur den påverkade både arbetsgivarna och arbetstagarna.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *