SAS

SAS (Scandinavian Airlines System) bildades av privata och statliga intressen i Danmark, Norge och Sverige 1946.

Relaterad läsning: Dior klär SAS

Relaterad film: History Marketing: Så arbetar Investor AB med sin historia

Centralt innehåll

  • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)
  • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt.
  • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. (Entreprenörskap)

Instuderingsfrågor

  1. Vad står förkortningen SAS för?
  2. Vilket år bildades SAS?
  3. Vad hette det första svenska bolaget för trafikflygning?
  4. Vilka länder var med och bildade SAS?
  5. Vilket år började SAS flyga över Nordpolen till USA?

Diskussion

  • Vilka tror ni var fördelarna med att skapa ett gemensamt flygbolag för Sverige, Norge och Danmark istället för tre nationella flygbolag?

Fördjupning Entreprenörskap

Fördjupning Entreprenörskap/ Företagsekonomi

  • Varför skapades SAS? Se filmklippet med Jacob Wallenberg, ordförande för Investor AB, där han berättar om tanken bakom skapandet av detta stora flygbolag.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *