SCA

Finansmannen Ivar Kreuger skapade 1929 SCA (Svenska Cellulosa AB) genom att slå samman ett stort antal skogsbolag i Norrland. Därigenom kunde en effektivare och mer konkurrenskraftig skogsindustri skapas.

Relaterad läsning: Mölnlycke, Holmens pappersbruk i Hallstavik

Centralt innehåll

  • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. (Entreprenörskap)
  • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)
  • Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft.
  • Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet. (Naturkunskap 1a1)

Instuderingsfrågor

  1. Hur skapades SCA?
  2. Vilket år inledde Östrands sulfatfabrik sin produktion?
  3. På vilket sätt förändrades SCA i och med köpet av Mölnlycke?

Fördjupning Företagsekonomi/ Naturskunskap

Fördjupning Entreprenörskap och Naturkunskap

Undersök hur det gick för Holmens pappersbruk i Hallstavik när de bestämde sig för att bygga nytt år 1915 och pla­cera sitt gigantiska pappersbruk mitt ute i ödemarken.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *