Se behovet – fyll behovet

Idén till företaget föddes ur grundaren och ägarens behov att lindra sitt barns blöjeksem.  När hon började använda tygblöjor så försvann snabbt besvären − och dottern blev blöjfri tidigt. Marie Walleberg, grundare till ImseVimse berättar om bakgrunden till sitt företag och om hur det är att vara entreprenör.

Relaterat: Swedish Stockings, Polarn o Pyret

Centralt innehåll

 • Miljöhänsyn i arbetet, till exempel med återvinning och källsortering.
 • Hantering, underhåll och skötsel av maskiner och verktyg. (Hantverk – introduktion)
 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a2)
 • Affärsidéns utformning och betydelse. I samband med det behandlas affärsplanens uppbyggnad och funktion.
 • Marknadsföring i form av omvärldsanalys och olika verktyg för värdeskapande processer.
 • Bokföring och bokslut med enkla periodiseringar och enkel räkenskapsanalys. I samband med det behandlas revisionens funktion i en verksamhet.
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling. (Företagsekonomi 2)
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning.
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt.
 • Grundläggande projektmetodik: hur man formulerar mål, planerar, organiserar och fördelar ansvar, genomför, presenterar och utvärderar ett projekt. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i nätverk. (Entreprenörskap)

Instuderingsfrågor

 1. Varför startade Marie Walleberg ImseVimse?
 2. Vad ingår i sortimentet?
 3. Hur kom hon att arbeta samarbeta med Ludmila, produktionschefen i en fabrik i Riga
 4. Varför var det en vinn-vinn-situation?
 5. Vad är viktigast för företaget idag?
 6. Vad innebär en cirkulär affärsmodell?
 7. Vilka tips har Marie Walleberg till unga entreprenörer?

Diskussion

 • Diskutera hur ni bidrar till en hållbar utveckling.

Fördjupning Samhällskunskap/ Företagsekonomi/ Hantverk/ Entreprenörskap

 • I intervjun berättar Marie Walleberg hur hon håller kontroll på sina produkter och livslängden på dessa. Ta reda på vad skillnaden är mellan upcycling och downcycling.
 • Jämför företaget Swedish Stockings med ImseVimse – hur mycket har de gemensamt? Hur ser de på hållbarhet?

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *