Siemens

Tyska Siemens har haft ett svenskt dotterbolag sedan 1893, vilket gör det till ett av de allra äldsta dotterbolagen i en utländsk industrikoncern.

Centralt innehåll

  • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1b, 1a1, 1a2)
  • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)
  • Internationella handelsrelationer och ekonomisk integration samt deras aktörer. Den internationella ekonomins och handelns utveckling med hjälp av ekonomiska teorier, utifrån både ett historiskt och ett nutida perspektiv. Den internationella ekonomins och handelns effekter för länders välfärd och för miljön. (Internationell ekonomi)

Instuderingsfrågor

  1. När bildades Siemens svenska dotterbolag?
  2. Vad hette Siemens grundare?
  3. Vilken var den första produkt de levererade till Sverige?
  4. Vad hände med Siemens svenska dotterbolag 1946?
  5. Vem uppfann pacemakern?

Fördjupning Historia

  • Efter Tysklands förlust i Andra världskriget bestämdes det att tyska tillgångar utomlands skulle beslagtas. I Sverige skapades Flyktkapitalbyrån för just detta ändamål. Undersök hur Flyktkapitalbyrån arbetade och vad detta innebar för tyska eller tyskägda företag i Sverige.

Fördjupning Internationell ekonomi / Företagsekonomi

  • Undersök hur Siemens arbetade för att återuppbygga företaget efter Andra världskriget.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *