Skandia – det ledande försäkringsbolaget

Brandförsäkring var en av de produkter som Skandia erbjöd från starten 1855. Målgruppen var den framväxande industrin, och Skandia blev snart den ledande industribrandförsäkraren.

Relaterad läsning: Pionjärbolaget Skandia

Centralt innehåll

Historia, Samhällskunskap, Marknadsföring

Instuderingsfrågor

  1. Vad stötte industriägarna på för problem i mitten av 1800-talet?
  2. Vad ansåg somliga av försäkringsbolagen?
  3. Hur påverkades industriägarna?
  4. Varför och när bildades Skandia?
  5. Hur kommer det sig att Skandia snabbt blev ledande?
  6. Vad innebar Skandias återförsäkring?
  7. När var hundraårsjubileet?

Diskussion

Diskutera varför försäkringsbolag grundas och om deras betydelse i samhället.

Fördjupning Historia/Samhällskunskap

Undersök Skandias historia och tar reda på hur Skandia har bidragit till samhällsutvecklingen.

Fördjupning Samhällskunskap

Av brandpremierna kom under 1950-talet cirka hälften från utlandet. Bland Skandias utlandsmarknader svarade USA för ungefär hälften av utlandspremierna. Ta reda på hur stora Skandia är i USA i dag.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *