Skandias historiska resa

Skandia, som är ett av Sveriges äldsta försäkringsbolag, har haft en utveckling under de senaste 25 åren som varit mycket turbulent. Genom externa och interna förändringar har bolagets produkter, ägande och kundkrets omvandlats och ett helt nytt Skandia har skapats.

Relaterad läsning: Skandia gjorde trafiken säkrare, Föreningar sänkte priset på döden, Pionjärbolaget Skandia, Försäkringar för ett nytt samhälle, Försäkringar för all framtid, Finans och försäkringSverige/Sydafrika tur och retur – Skandias moderna historia, Träningstrender på kontoret

Centralt innehåll

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1a1, 1a2)
 • Hur individer och grupper använt historia i vardagsliv, samhällsliv och politik. Betydelsen av historia i formandet av identiteter, till exempel olika föreställningar om gemensamma kulturarv, och som medel för påverkan i aktuella konflikter. (Historia 1b)
 • Någon global förändringsprocess under 1800- och 1900-talen. Dess konkreta förlopp samt konsekvenser för samhällen, grupper och individer på regional eller lokal nivå. (Historia 3)
 • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap. (Samhällskunskap 1a1)
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar.
 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier. (Samhällskunskap 1a2)
 • Lagar och andra bestämmelser som styr marknadsföring. I samband med det behandlas etik och hållbar utveckling inom marknadsföring.
 • Teorier och tendenser inom området marknadsföring.
 • Marknadsstrategier och marknadsplanens innehåll och funktion. (Marknadsföring)
 • Yrkesetik i arbetet samt lagar och andra bestämmelser som reglerar arbetet.
 • Arbetets och arbetsmiljöns påverkan på hälsa och välbefinnande. Hur miljöer ergonomiskt kan anpassas till människan. (Ergonomi)

Diskussion

 • Skandia var det första svenska försäkringsbolaget. Hundra år senare fanns det i Sverige över 1000 sådana bolag. Diskutera hur viktigt det är med försäkringsbolag idag. Behövs dem?

Fördjupning Samhällskunskap/ Historia/ Marknadsföring

Pionjärbolaget Skandia:

 • När Skandia bildades 1855 reformerade bolaget det svenska försäkringsväsendet på flera sätt. Skandia var det första svenska försäkringsbolaget som kunde erbjuda en modern försäkring för det framväxande industrisamhället. Få en inblick i hur Skandias resa har sett ut.

Gata efter jordbävningen i San Fransisco 1906. Ur Skandias arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Fördjupning Historia/ Samhällskunskap

Forskning som blev bok:

 • Vad hände egentligen i försäkringsbolaget Skandia under de turbulenta årtiondena från 1990 fram till 2016? Läs hur forskarna Mats Larsson och Mikael Lönnborg försökt besvara det i sin bok Omvandlingar: Försäkringsbolaget Skandia 1990–2016 (Förlaget Näringslivshistoria), som kom ut 2019.

Reklamaffischer från Skandia, slutet av 1990-talet. Ur Skandias historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Fördjupning Samhällskunskap/ Historia/ Marknadsföring

Skandia gjorde trafiken säkrare:

 • Många tar bilen till släkt och vänner kring Påsk. Försäkringsföretaget Skandia lanserade sin första bilförsäkring på 1920-talet. Undersök hur företaget sedan dess har informerat om riskerna i trafiken samt tagit fram passande försäkringar för bilen.

Tryckt reklamblad om trafikvett våren 1965 ur Skandias historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Fördjupning Ergonomi/ Historia/ Samhällskunskap

Träningstrender på kontoret:

 • Industrigymnastik, pausgympa, kontorsträning, kärt barn har många namn och viljan att få sina anställda att röra på sig har en lång historia. Idag finns friskvårdsbidrag, eller till och med gym på kontoret men tidigare har arbetsgivare fått ta till andra medel för att få sina anställda att röra på sig. Ta reda på hur det gick till på Skandias kontor.

Pågående kontorsträning på Skandia. Bild ur Skandias historiska arkiv på Centrum för Näringslivshistoria.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *