Skandinaviens första patentbyrå

Groth & Co grundades 1869 som Skandinaviens första patentbyrå. När byrån i år 2019 firade 150 ville man fira – men hur gör man patent för glödlampor och separatorer relevanta idag? Och hur slår man på stort när man är en liten spelare?

Relaterad läsning: Alfred Nobel ägare av Bofors, Separatorns grundare – Gustaf de Laval, Skiftnyckelns uppfinnare, Stormköket Primus, Jaken på superleendet

Centralt innehåll

 • Marknadsrätt: marknadsrättsliga och konkurrensrättsliga regler som rör företagens verksamhet.
 • Köprätt: regler som rör handel mellan näringsidkare.
 • Immaterialrätt: skyddet för varumärken, patent och andra upphovsrätter. (Affärsjuridik)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
 • Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom olika områden.
 • Affärsidéns utformning och betydelse. I samband med det behandlas affärsplanens uppbyggnad och funktion. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning. (Entreprenörskap och företagande)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning.
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt. (Entreprenörskap)
 • Teknikutvecklingsprocessens alla delar från idé och modell, produkt eller tjänst till användning och återvinning med praktisk tillämpning av teknik och teknikutveckling inom ett eller flera teknikområden.
 • Entreprenörskap och entreprenörskapets villkor med utgångspunkt i innovativa och kreativa processer.
 • Teknikens och teknikerns roll med fokus på framtidens teknik och ett hållbart samhälle, till exempel med utgångspunkt i energieffektivisering. (Teknik 1)
 • Lagar och andra bestämmelser som styr marknadsföring. I samband med det behandlas etik och hållbar utveckling inom marknadsföring.
 • Teorier och tendenser inom området marknadsföring.
 • Marknadsstrategier och marknadsplanens innehåll och funktion.
 • Intern och extern marknadskommunikation. (Marknadsföring)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem.
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a1, 1a2)
 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a2)

Instuderingsfrågor 

 1. Vad arbetar Groth & Co med i dag?
 2. Varför var det viktigt för företaget att fira sina första 150 år?
 3. Hur gick förarbetet till?
 4. Vilken är kärnan i Groth & Co:s aktiviteter?
 5. Hur många VD:ar har det varit under 150 år?
 6. Vilka målgrupper var centrala?
 7. Vilka potentiella kunder ville företaget nå med firandet?
 8. Varför har inte misslyckade patent lyfts fram?
 9. Vilken målgrupp är inte lika lätt att nå och hur ska den nås?
 10. Vad gör 150-årsfirandet internt för Groth & Co?
 11. Hur var immaterialrätten i Sverige innan Groth & Co bildades?

Diskussion

 • Tio av tio företag vet vad målet är och vart de är på väg – men det är få företag som vet vad de har i bagaget och kan sin historia. Diskutera hur ett företag kan använda sig av sin historia i sin marknadsföring. Håller ni med om det Groth & Co har tagit fasta på, att ”Det är viktigt att inte glömma den samtida historien”?

Fördjupning Affärsjuridik/ Företagsekonomi/ Marknadsföring/ Historia/ Samhällskunskap

1) Undersök vem patentpionjären Lorenz Albrecht Theodor Groth var och hur han grundade och utvecklade sitt företag.

2) Sök upp uppfinningarna nedan och undersök vilka avtryck de har gjort i vår historia:

 • Separatorn
 • Extra Dynamit
 • Virtual Reality – VR-Glasögon

Groth & Co:s digitala museum.

Fördjupning Affärsjuridik/ Entreprenörskap/ och företagande/ Marknadsföring

 • Den svenska tandkrämen Stomatol® uppfanns år 1895, fast då som ett medel att gurgla vid behandling av svalgsjukdomar. Groth & Co lämnade in varumärkesansökan för Stomatol redan år 1900. Undersök varför Stomatol blev en lysande affär.

Fördjupning Affärsjuridik/Marknadsföring/ Entreprenörskap/ och företagande

https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=mfgplFqqVK0&feature=emb_logo

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *