Skandinaviska Enskilda Banken

Skandinaviska Enskilda Banken, SEB, är en av Sveriges största banker, kontrollerad av familjen Wallenberg. Banken startades 1856 av André Oscar Wallenberg och var en av de första affärsbankerna i Sverige.

Relaterad läsning: André Oscar Wallenberg

Centralt innehåll

  • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1b, 1a2)
  • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)

Instuderingsfrågor

  1. Vad står förkortningen SEB för?
  2. Vem grundade SEB?
  3. Vilken är den äldsta delen i SEB:s organisationsträd?
  4. Vilka var orsakerna till bankens förluster under mellankrigstiden?
  5. Vad gjorde SEB 1996?

Diskussion

  • Kan ett modernt samhälle fungera utan banker, motivera era svar?
  • Vilka är bankernas viktigaste uppgifter enligt er?

Fördjupning Samhällskunskap/ Företagsekonomi

  • Undersök den så kallade Wallenbergsfären, titta på vilka företag som ingår och försök sedan resonera dig fram till vilken typ av makt detta ger familjen Wallenberg.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *