Skapandet av en populär logotyp

Rune Monö är känd som en pionjär inom svensk industridesign, men även för skapandet av en populär logotyp: ICA-märket. Här berättas om hur det tillkom.

Relaterad läsning: Designprinsen Sigvard Bernadotte, Beslutet som ritade om den svenska matkartan,

Relaterad film: Från lyxvara till vardagsgodis – Historien om Marabou

Centralt innehåll

 • Industriell designs roll – historiskt, samhälleligt, tekniskt och ekonomiskt.
 • Den industriella designprocessens olika delar från problemformulering, funktionsanalys, kravspecifikation, faktainsamling, idégenerering, skiss, modellarbete och analys till presentation och utvärdering.
 • Planering, strukturering och genomförande av designprojekt.
 • Designens påverkan på konstruktion av produkter, till exempel estetik, hållfasthet, funktion och kvalitetskrav. (Industriell design 1)
 • Design och designerns roll i samhället med fokus på människors olika behov och förutsättningar, till exempel utifrån genus eller funktionshinder.
 • Grundläggande design- och kulturhistoria. Begrepp, stilar och material.
 • Introduktion i designprocessens olika delar. Dessa är problemformulering, marknadsundersökning, funktionsanalys, kravspecifikation, faktainsamling, idégenerering, skiss, modellarbete, analys, presentation och utvärdering. (Design 1)
 • Teorier och tendenser inom området marknadsföring.
 • Marknads- och omvärldsanalys. I samband med det behandlas metoder och analysverktyg för marknadsinformation. (Marknadsföring)
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)

Instuderingsfrågor

 1. Hur kom Rune Monö in på sin karriärbana?
 2. Vilka formgivningar är Monö känd för?
 3. Hur kommer det sig att han fick uppdraget att skissa fram ICA-loggan?
 4. Vad hade ICA för önskan med bytet av sin logotyp?
 5. Hur tolkar Rune Monö själv ICA-emblemet?
 6. Varför ansåg han att bokstäverna skulle ha en rund form?
 7. Varför var det en ”lycka att A kommit efter C”?
 8. Vilka tyska stilideal påverkade designen vid den här tiden?
 9. Vad skapade Monös företag AB Industridesign mer än logotyp?
 10. På vilket sätt var samarbetet med ICA-kunden mycket gott?

Diskussion

 • Diskutera vilka företagslogotyper som ni tycker om. Varför tycker ni att de är tilltalande?

Fördjupning Design/ Marknadsföring/ Industriell design

 • Behövs logotyper? Ta del av grafisk designern Michael Beiruts tankar kring logotyper här nedan. Undersök även vad som anses vara en lyckad logga.

Fördjupning Design/ Marknadsföring/ Entreprenörskap och företagande

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *