Skivbolagets historia

Den svenska skivindustrin var under mellankrigstiden dominerad av utländska, ofta multinationella företag. Brittiska Decca dominerade den svenska marknaden tillsammans med Skandinaviska Grammofon (HMV/Odeon/Columbia), RCA-Victor och ett flertal mindre bolag.

Relaterad läsning: Sonora, Utan Stikkan ingen musikbransch, Spotify – en bra idé är bara början, Spotify – Daniel Ek och Martin Lorentzon

Centralt innehåll

 • De mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.
 • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap. (Samhällskunskap 1a1)
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a1)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling. (Företagsekonomi 2)

Instuderingsfrågor

 1. Hur fungerade de utlandskontrollerade skivbolagen?
 2. När startade skivbolaget Sonora?
 3. Vad var en viktig orsak till företagets framgångar?
 4. Vilka skivbolag startade efter andra världskriget?
 5. Vad hände med Sonora under denna period?
 6. När och varför fick skivindustrin sitt stora genombrott?
 7. Vad inträffade under 1960 – och 1980 – talet?
 8. Vilka skivbolag skrev kontrakt med de flesta nya svenska popbanden under 1960-talet?
 9. Varför slog skivbolagen igenom på allvar under 1970-talet?
 10. Hur hade studentupploppen i slutet av 1960-talet en stark påverkan på skivindustrin?
 11. Varför bildades skivbolaget Music Network (Musiknätet Waxholm – MNW)?
 12. Vad inträffade under slutet av 1900-talet?

Diskussion

Företaget Sonora framhävde sin nationella hemvist, och på skivkonvolutet kunde man läsa ”Sonora – den svenska skivan”. Diskutera vikten av att gynna svensk industri.

Fördjupning Historia/ Samhällskunskap/ Företagsekonomi

Undersök det svenska skivbolaget Sonoras historia.

Fördjupning Företagsekonomi

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *