Skog och papper

För driften vid de många vattensågarna hade det bara krävts att timmer släpades fram från de bondeägda skogarna i trakten. Men varifrån skulle råvaran tas till de nya sågverk som växte upp i Norrland?

Centralt innehåll

  • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)
  • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1b, 1a1, 1a2)

Instuderingsfrågor

  1. Varför var många bönder nöjda med att ha lyckats sälja sin skog?
  2. Vad innebar den norrländska förbudslagen?
  3. Vilket blev det första skogsföretag som familjen Wallenberg köpte?
  4. Ungefär hur många sulfitanläggningar fanns det i Sverige före Första världskriget?
  5. Varför byggde man om järnbruk till fabriker för pappersmassa?

Diskussion

  • Tror ni att användningen av papper kommer öka eller minska i framtiden, motivera era svar?

Fördjupning

  • Undersök hur den svenska pappersindustrin har påverkats av den ökande digitaliseringen.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *