Skönhetsdrottningen Helena Rubinstein

Helena Rubinstein var den polska immigranten som genom sitt entreprenörskap och sin innovationsförmåga på egen hand lyckades bli multimiljonär. I dag är det över 100 år sedan företaget som bär hennes namn grundades.

Relaterad läsning: Fräschörens dyra hjälpmedel, Pyramiden som rasade, Oriflame

Centralt innehåll

 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a1)
 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser i ett kronologiskt perspektiv som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster. (Historia 1a2)
 • Produktutveckling utifrån olika aspekter, till exempel målgruppers ekonomiska, ergonomiska, estetiska, funktionella och sociala behov.
 • Design och designerns roll i samhället med fokus på människors olika behov och förutsättningar, till exempel utifrån genus eller funktionshinder.
 • Grundläggande design- och kulturhistoria. Begrepp, stilar och material. (Design 1)
 • Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar och experiment samt etiska förhållningssätt kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet. (Naturkunskap 1a1)
 • Lagar och andra bestämmelser som styr marknadsföring. I samband med det behandlas etik och hållbar utveckling inom marknadsföring.
 • Teorier och tendenser inom området marknadsföring.
 • Marknads- och omvärldsanalys. I samband med det behandlas metoder och analysverktyg för marknadsinformation. (Marknadsföring)

Instuderingsfrågor

 1. Hur lyckades Helena Rubinstein öppna en butik i Melbourne, Australien?
 2. Varför kunde Helena inte ta ett banklån år 1908?
 3. Varför flyttade hon till London?
 4. Vad gjorde Helena i Paris och New York därnäst?
 5. Vilket rykte fick hon och hur ansågs hon vara som person?
 6. Vilken stiftelse startade hon år 1950 och varför?
 7. Vad startade Helena under en period och vilken känd konstnär formgav en av hennes puderdosor?
 8. Hur blev hon en av världens rikaste kvinnor år 1928?
 9. Vilken annan av kosmetikaindustrins storheter var Helena Rubinsteins rival?
 10. Vilka innovativa hudvårdsprodukter var Helena först med?
 11. Hur revolutionerade hon kosmetikan för alltid?
 12. Vilket annat kosmetikaföretag köpte upp Rubinsteinimperiet år 1988?

Diskussion

Vad anser ni om Helena Rubinsteins motton och filosofi: ”Det finns inga fula människor, bara lata” och ”Skönhet är makt”? Håller ni med om att skönhet är den viktigaste makten av alla?

Fördjupning Historia

 • Ta reda på hur hygienens historia sett ut genom tiderna.
 • Jämför kosmetikatrenden från 1500-talet fram tills idag. Vilka olika typer av trender finner du? Undersök även hur trenderna har sett ut t.ex. mellan könen, sexualitet, social bakgrund och generation. Finner du något typiskt för de olika målgrupperna?

Fördjupning Marknadsföring/ Design/ Naturvetenskap

 • De ledande företagen i kosmetikabranschen räknas följaktligen som de mest professionella och lönsamma marknadsorganisationer som finns på världens aktiemarknader. Välj och undersök hur en hudvårdsprodukt har framställts, marknadsförts och hur den har lyckats på skönhetsmarknaden.

Dela med dig av dina tankar