Skönhetsideal genom tiderna

Att peka ut den absolut första personen som kom på och började sälja solskyddsmedel kan vara svårt. Men givetvis har solskydden en historia. Låt oss börja lite längre tillbaka i tiden, då det ännu ansågs mindre fint att vara solbränd. Vit hud var nämligen länge ansedd som en markör för rikedom.

Relaterad läsning:  I skönhetens tjänstFilmen banade väg för vardagssuccéFräschörens dyra hjälpmedelMannen bakom Barnängen, Pyramiden som rasadeHandelns historia: Intervju med Gun Nowak – FACE StockholmFACE Stockholm

Poddavsnitt: Företagsamma Stockholm – Bondegatan 59, Barnängen

Instuderingsfrågor

 1. När började det bli modernt att bli solbränd?
 2. Vem var den drivande kraften bakom detta?
 3. Vad började man experimentera med under 1930-talet?
 4. Vem utgjorde grunden Piz Buin?

Diskussion

Solskydd eller inte?

 • Hur många av er har för vana att använda solskyddsfaktor innan ni går ut i solen? Diskutera hur ni tycker att man ska förhålla sig till solens strålar: Solskydd eller inte?

Fördjupning Historia/ Entreprenörskap/och företagande/ Företagsekonomi/ Marknadsföring/ 

Vad klassas som skönhet och hur har idealen sett ut genom åren?

 • En kritvit 1500-talsdrottning, ungerskt vatten, en solbränd parfymdrottning, en fräsch 60-talstjej och nervgiftet botulin. Mycket ryms i kosmetikans historia. Undersök hur skönhetsidealen har sett ut i Sverige: Allt från Barnängen till Oriflame och Q-Med.

En kvinnlig kund får ansiktsbehandling i Shantungskolans lokaler i Alvik på 1960-talet. Under 1900-talet var det viktigt att marknadsföra kosmetika inte som bemålning utan som vård; skönhetsvård eller kroppsvård blev begrepp. Shantungskolan drevs i många år och blev en viktig marknadskanal för Barnängen. Barnängens historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

I skönhetens tjänst:

 • Undersök hur den polska immigranten Helena Rubinstein, som var samtida med Coco Chanel, lyckades bli multimiljonär i USA genom sitt entreprenörskap och sin innovationsförmåga.

Helena Rubinstein. Bildkälla: Wikimedia Commons.

Filmen banade väg för vardagssuccé:

 • Max Factor utvecklade sitt Pan cake-smink för filmduken men när det släpptes för kommersiellt bruk blev det deras mest framgångsrika produkt någonsin. Undersök hur Pan cake-sminket från Max Factor som gjordes för filmbranschen kom att hamna på var kvinnas kinder.

June Allysson var modellen i Max Factor-reklamen. Bilder: The Hollywood Museum.

Centralt innehåll

 • Sammanhängande talat språk och samtal av olika slag, till exempel intervjuer.
 • Talat språk, även med viss social och dialektal färgning, och texter som är instruerande, berättande, sammanfattande, förklarande, diskuterande, rapporterande och argumenterande, även via film och andra medier. (Engelska 5)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem.
 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar när det gäller långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster.
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a1, 1a2, 1b)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning.
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt. (Entreprenörskap)
 • Produktutvecklingsprocessens olika faser och deras innehåll.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Lagar och andra bestämmelser som styr marknadsföring. I samband med det behandlas etik och hållbar utveckling inom marknadsföring.
 • Teorier och tendenser inom området marknadsföring. (Marknadsföring)

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *