Skråväsendet avskaffas

Vid mitten av 1800-talet var det många som ansåg att tiden var mer än mogen för att införa näringsfrihet. Andra, särskilt de grupper som fruktade att deras ställning skulle undermineras, stretade emot. Resultatet blev en etappvis förändring.

Relaterad läsning: Skråväsendet, Näringsfrihet genomförs 1864

Centralt innehåll

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1b, 1a1, 1a2)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling. (Företagsekonomi 2)

Instuderingsfrågor

 1. Vilket år avskaffas skråväsendet?
 2. När fick Sverige en fri spannmålshandel?
 3. Vad ville Jacob Cederström avskaffa och varför?
 4. Vilken politisk syn hade Oscar I när det gäller ekonomiska frågor?
 5. Vilka var hantverkarnas största oro inför avskaffandet av skråsystemet?
 6. Vilka förändringar innebar avskaffandet av skråsystemet ute på landsbygden?
 7. Vad innebar den så kallade ”egenförsörjningen”?
 8. Vilken typ av handel fick kvinnor arbeta med enligt de nya lagarna?

Diskussion

 • I texten kan man läsa att kvinnor fick arbeta med viss handel så länge de var ”välfrejdade kvinnor med försvarlig kristendomskunskap”. Varför tror ni att dessa krav gällde för att få bedriva handel?
 • Varför tror ni att adeln var på böndernas sida i kampen om näringsfrihet, vad hade de att vinna på detta?

Fördjupning Historia

 • 1846 hade kungen relativt mycket makt och kunde driva en uttalad politik tillsammans med riksdag och regering. Undersök vilken makt den svenska kungen har idag och jämför med 1846.

Fördjupning Företagsekonomi

 • Under 1800-talet blev det successivt lättare för kvinnor att starta och driva företag. Undersök hur denna process såg ut och vilka lagar som reglerade det kvinnliga företagandet under 18- och 1900-talen samt hur dessa lagar förändrades.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *