Smugglarkungen

Gustaf Hagerman (1770–1839) var en av ”miljonärerna” i Ystad som gjorde sig stora förmögenheter på kontinentalblockaden i början av 1800-talet.

Centralt innehåll

  • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. (Entreprenörskap)
  • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1b, 1a1, 1a2)

Instuderingsfrågor

  1. Varför inleddes kontinentalblocken?
  2. Vem beslutade om dess införande?
  3. Vilka varor var det vanligaste smuggelgodset?
  4. Vilket år grundades Skånska Privatbanken?

Diskussion

  • Var det rätt av Hagerman att smuggla in varor när det egentligen rådde importförbud, motivera era svar?

Fördjupning Historia/ Entreprenörskap

  • Undersök vad kontinentalblockaden (kontinentalsystemet) innebar för den europeiska ekonomin.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *