Snabbmatens historia

Från slutet av 1800-talet och fram till i dag finns en mängd foton som berör den svenska handeln. Vi har här valt ut en bunt nutida artiklar samt fotografier från våra arkiv och berättar dess historia. Denna gång om snabbmatens historia.

Relaterad läsning: Varmkorven gör entré, McDonald’s premiär i Sverige, Hamburgarna – en entreprenörshistoria, Kvinnors företagande

Centralt innehåll

 • Internationell marknadsföring.
 • Marknadsstrategier och marknadsplanens innehåll och funktion.
 • Lagar och andra bestämmelser som styr marknadsföring. I samband med det behandlas etik och hållbar utveckling inom marknadsföring. (Marknadsföring)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
 • Marknadsföring i form av omvärldsanalys och olika verktyg för värdeskapande processer. (Företagsekonomi 2)
 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a2)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1b, 1a1, 1a2)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. (Entreprenörskap)
 • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Branscher, centrala yrken och arbetsuppgifter inom handels- och tjänstesektorn.
 • Handelns och tjänsternas roll, funktion och nytta i samhälle och näringsliv.
 • Historik, strukturomvandling och utvecklingstendenser inom handels- och tjänstesektorn. (Branschkunskap inom handel och administration)

2. Källa: Kiosken.

Källa: Ett fotografi på en kiosk med innehaverskan Fru Hilma Lindblom. Period: 1922. Plats: Karl XII:s torg, Kungsträdgården, Stockholm. Arkiv: Carlsberg Sverige 

Se filmklippet nedan och svara på frågorna:

 1. Vilka drev oftast kiosker på den här tiden?
 2. Vad sålde kiosken mest av?
 3. Vilken lyxvara såldes i Hilmas kiosk?

Fördjupning Branschkunskap inom handel och administration/ Historia/ Samhällskunskap/ Entreprenörskap och företagande/ Entreprenörskap

 • Kvinnliga företagare genom historien, hur många sådana känner du till? Inte många, antagligen. Och om du i stället letar i ditt minne under etiketten entreprenörer, personer som grundat företag, hur många hittar du då? Antagligen ännu färre. Undersök hur kvinnors förtagande har sett ut i Sverige.

Kiosken med innehaverskan Fru Hilma Lindblom. Period: 1922 Plats: Karl XII:s torg, Kungsträdgården, Stockholm Deponent: Carlsberg Sverige Motiv-ID: PRI004011

4. Fördjupning: Arbeta med texten om McDonald’s lansering i Sverige.

Arbeta med texten: McDonald’s premiär i Sverige

Instuderingsfrågor

 1. Var och när öppnades den första svenska hamburgerrestaurangen?
 2. Vilka kända svenska hamburgerkedjor finns redan när McDonald’s slår upp portarna i Sverige?
 3. Varför anses det kontroversiellt att en amerikansk snabbmatsjätte etablerar sig på svensk mark under denna tidpunkt?
 4. Vad är den svenske entreprenören Paul Lederhausens insats i det hela?
 5. Vilken bakgrund hade han?
 6. Vilket löfte lyckas Per Lederhausen infria?
 7. Hur många McDonald’s restauranger finns det i Sverige år 2015?

Fördjupning Marknadsföring/ Företagshistoria/ Samhällskunskap

 • Vid invigningen av McDonald’s i Stockholm löd reklamkampanjen: ”Bättre hamburgare får du ingenstans”. Undersök hur McDonald’s svenska marknadsföring ser ut i dag jämfört med kedjorna Max eller/och Sibyllas reklam.
 • Ta reda på hur McDonald’s marknadsför sig i Sverige i dagsläget. Skiljer det sig från andra länder som t.ex. USA, Frankrike, Japan? Varför tror du att det ser ut som det gör?
 • Undersök hur den svenska hamburgerkedjan Max arbetar med hållbar utveckling.

Ronald McDonald utanför McDonald’s Kungsgatan i Stockholm. Bildkälla: McDonald’s.

Fördjupning Entreprenörskap och företagande/ Entreprenörskap/ Företagsekonomi/ Marknadsföring

Bildkälla: Wikimedia Commons.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *