Stadsbyggare

Stockholm är en europeisk huvudstad som i likhet med andra för drygt hundra år sedan genomgick en radikal fysisk förvandling. ”Här rivs för att få luft och ljus”, diktade Strindberg.

Relaterad läsning: De expanderande städerna – stadsbyggnad och miljonprogram, Tanken bakom HSB

Centralt innehåll

 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling. (Företagsekonomi 2)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. (Entreprenörskap)
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1b, 1a2)

Instuderingsfrågor

 1. Ungefär hur mycket ökade Stockholms befolkning under 1800-talet?
 2. Vilket år infördes den så kallade näringsfriheten?
 3. När infördes utbildnings- och erfarenhetskrav på byggmästarna i Stockholm?
 4. Hur finansierades de flesta av byggena under tiden runt förra sekelskiftet?
 5. Vilket bolag grundade Henrik Palme 1869?
 6. Hur uppstod penningbristen 1907–1908?
 7. När började Stockholm stad bygga lägenheter?

Diskussion

 • Varför är det så viktigt att det finns bostäder till alla?
 • Vem tycker ni ska ta ansvar för bostadsbyggandet, byggföretagen eller det offentliga (stat och kommun)?

Fördjupning Företagsekonomi / Entreprenörskap

 • Undersök hur dagens stora byggföretag finansierar sina byggprojekt, ge exempel på några olika finansieringsmodeller.

Fördjupning Samhällskunskap

 • Undersök vilka effekter det innebär för samhällsekonomin när det råder bostadsbrist.
 • Gör en undersökning i er hemkommun och ta reda på hur bostadssituationen ser ut där.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *