Stadsvandring: Spotify

När Martin Lorentzon och Daniel Ek startade sitt företag var tanken egentligen inte att förändra musikbranschen. De hade skapat en plattform för annonsering men saknade en källa för att driva trafik dit. Eftersom framför allt Daniel redan hade ett stort musikintresse föll valet på musik, och resultatet blev Spotify. Följ med till Spotifys huvudkontor på Regeringsgatan i Stockholm!

Relaterad läsning: Spotify förändrade musikbranschenTeknik för nytta och nöje, Spotify: ”Jobb är något man gör, inte något man går till”, Så arbetar Spotify, Volvo, Ericsson & H&M hemifrånNär IKEA åkte till Mallorca

Instuderingsfrågor

 1. Var grundades Spotify?
 2. Vad gjorde Martin Lorentzon och Daniel Ek år 2006?
 3. Varför satsade de på streamad musik?
 4. Vilka har varit en av de viktigaste nycklarna till framgången?
 5. Vad hände år 2018?

Diskussion

Hur vill vi arbeta i framtiden?

 • Helt plötsligt bryter ett företag mot tidigare strukturer – om hur man jobbar i företag. På Spotify kommer de anställda framöver att få jobba från var de vill. För ”jobb är något man gör, inte något man går till”, säger Katarina Berg, Spotifys globala hr-chef. Se filmklippet nedan och diskutera hur ni tror att vi kommer att arbeta i framtiden.

Fördjupning Datorteknik/ Teknik/ Företagsekonomi/ Entreprenörskap/ och företagande/ Multimediasystem

Vi intervjuade Spotify-duon när de fyllde 10 år:

Teknik för nytta och nöje:

 • Moderna techbolagen Spotify, Mojang, King och Klarna jobbar med teknik som passar lika bra i spel- som i bankvärlden. Branschöverskridande tekniska lösningar är dock inget nytt fenomen. Undersök hur utvecklingen har sett ut i Sverige.

Markus Persson startade Mojang 2009 som ligger bakom succén Minecraft. Bild från Wikimedia Commons.

Centralt innehåll

 • Grupprocesser, grupputveckling och konflikthantering.
 • Kommunikation, samverkan och motivationsskapande faktorer inom en organiserad verksamhet.
 • Ledarskap på olika nivåer, ledarstilar och ledarroller. I samband med det behandlas personlig ledarutveckling och hur man tar tillvara egna och andras resurser.
 • Organisationsformer: olika metoder att organisera en verksamhet för att nå uppsatta mål av olika karaktär.
 • Organisationskulturer: antaganden, värderingar och normer som präglar en organisation samt hur organisationskulturen påverkar ledarskap, medarbetare och resultat.
 • Ledarskap och organisation ur ett etiskt och historiskt perspektiv samt i relation till frågor om demokrati och genus. (Ledarskap och organisation)
 • Anpassning av molntjänster och internetbaserade tjänster
 • Installation av olika kommunikationsprogram för snabbmeddelanden och sociala medier. (Multimediasystem)
 • Program, till exempel enklare kommunikationsprogram och applikationsprogram för mobila enheter. (Datorteknik 1a, 1b)
 • Teknikutvecklingsprocessens alla delar från idé och modell, produkt eller tjänst till användning och återvinning med praktisk tillämpning av teknik och teknikutveckling inom ett eller flera teknikområden.
 • Entreprenörskap och entreprenörskapets villkor med utgångspunkt i innovativa och kreativa processer.
 • Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik. (Teknik 1)
 • Teorier och tendenser inom området marknadsföring.
 • Marknads- och omvärldsanalys. I samband med det behandlas metoder och analysverktyg för marknadsinformation.
 • Marknadsstrategier och marknadsplanens innehåll och funktion. (Marknadsföring)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. (Entreprenörskap)
 • Produktutvecklingsprocessens olika faser och deras innehåll.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling. (Företagsekonomi 1, 2)

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *