Stadsvandring: Svenska Hem

Skolpionjären Anna Whitlock tröttnade på matfusket och startade ett kvinnligt konsumentkooperativ i början av förra seklet. Det utbredda matfusket i städerna var dock inte det enda Anna Whitlock engagerade sig i. Kvinnlig rösträtt, olika sociala frågor och inte minst folkbildning är områden där hon kom att göra betydande insatser. Följ med till Jakobsbergsgatan 6!

Relaterad läsning: Anna Whitlock – Skolpionjären (1878), KF och svårigheten att ställa om från fornstora dagarKF:s VD Albin JohanssonHemköp – ett stabilt äktenskap i en föränderlig tidNär snabbköpen kom till bynDen (o)hållbara förpackningen

Webbinarium: Om kvinnosakskämpen Anna Whilock med författaren Anders Johnson

Instuderingsfrågor

 1. Vem startade konsumentföreningen Svenska Hem?
 2. Varför öppnades Svenska Hem under stor uppståndelse?
 3. Vilken typ av näringsverksamheter startade kvinnor på denna tid?
 4. Varför gav sig Anna Whitlock in i varuhandeln?
 5. Vilka frös ut Svenska Hem?
 6. Vilka fick handla i Svenska Hem-butikerna?
 7. Vad såg Albin Johansson till?
 8. På vilket sätt fick Anna Whitlock revansch?

Diskussion

Jämför kartor:

 • Ta reda på varför gatan heter Jakobsbergagatan och jämför sedan kartan från år 1899 med dagens karta. Diskutera hur ni uppfattar stadsbilden då och nu och vad ni tycker har förändrats över tid. (Tips: för att jämföra kartor tryck på ”jämför kartor” längst upp i vänstra hörnet på Stockholmskällan-sidan som ni landar på när ni klickar på kartorna nedan. Glöm inte att skriva in gatuadressen i sökfältet och justera årtal).

Kartorna finns digitaliserade på Stockholmskällan.

Vad säger bilden?

 • En bild kan säga mer än tusen ord. Studera bilden nedan på Svenska Hems första butik på Jakobsbergsgatan 6 och diskutera vad ni ser och hur ni tolkar butiksmiljön genom att jämföra den med dagens butiksinteriörer.

Interiör på Svenska Hems matvarubutik, Jakobsbergsgatan 6 i Stockholm, mellan åren 1905 – 1910. Bildkälla: Wikimedia Commons.

Fördjupning Entreprenörskap/ och företagande/ Historia/ Samhällskunskap/ Företagsekonomi

Den banbrytande Anna Whitlock:

Porträtt av Anna Whitlock. Foto: KFs arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Fördjupning Entreprenörskap/ och företagande/ Historia/ Samhällskunskap/ Företagsekonomi/ Branschkunskap inom handel

”Hemska Sven” myntades av KF-chefen Albin Johansson:

KF-chefen Albin Johansson. Foto: Lennart Nilsson/TT.

Centralt innehåll

 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a2)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter.
 • Tolkning och användning av olika slags källmaterial i digital och annan form.
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a1,1a2, 1b)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv.
 • Olika typer av företag och företagsformer. I samband med det behandlas hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Ledarskap och grupprocesser. I samband med det behandlas problemlösning.
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning.
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt. (Entreprenörskap)
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Handelns funktion och nytta i samhälle och näringsliv.
 • Historik, strukturomvandling och utvecklingstendenser inom handel och service, däribland handelns digitala transformation.
 • Grundläggande begrepp inom handel, däribland omnikanal och digital plattform.
 • Centrala yrken inom handel och service, däribland yrken som butikssäljare och företagssäljare. (Branschkunskap inom handel)

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *