Statens Järnvägar och den privata järnvägssektorn

Staten och särskilt riksdagens hade en avgörande roll för utvecklingen av ett nationellt järnvägssystem. Vid mitten av 1860-talet var de första stambanorna färdigbyggda.

Relaterad läsning: Statslån och statsjärnvägar, Johan August Gripenstedt

Centralt innehåll

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1b, 1a1, 1a2)
 • Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik. (Teknik 1)

Instuderingsfrågor

 1. Hur bred var spårvidden på de järnvägar staten byggde?
 2. Vad kallas denna typ av spår idag?
 3. Varför byggde SJ enligt denna dyrare standard?
 4. Vilket år bilades Telegrafverket?
 5. Ungefär hur mycket järnväg byggdes i Sverige fram till 1937?
 6. På vilket sätt påverkades den regionala ekonomin av järnvägens utbyggnad?

Diskussion

 • Varför är det viktigt att ha en standard på till exempel spårvidd, vilka problem får man om olika järnvägar har olika breda spår?

Fördjupning Teknik

 • Diskussionen om utbyggnad av järnvägen fortsätter än idag. Undersök hur diskussionen kring höghastighetstågen ser ut. Vilka argument lyfter de olika sidorna i debatten fram? Vilken är din åsikt när det gäller denna fråga?

Fördjupning Historia

 • Undersök hur det gick till när Sverige fick sina första järnvägar. Vilka var anledningarna till att staten lade ner så mycket pengar på detta? Hur bidrog järnvägen till att driva Sverige in i industrialiseringen?

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *