Stickningens betydelse

Driftiga entreprenörer i Halland skapade under stormaktstiden en stickindustri som försåg svenska armén med strumpor. När krigen var över tog andra kunder vid, och från 1600-talets stickande går det trådar långt in i vår tids textilindustri och hemslöjd.

För vidare fördjupning läs även: Nöd och lust gjorde kvinnor till företagare

Centralt innehåll:

 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser i ett kronologiskt perspektiv som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster.
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser.
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a2)
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a2)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling. (Företagsekonomi 2)

Instuderingsfrågor

 1. Hur kom kvinnor i Höks härad att involveras i stickindustrin för 350 år?
 2. Vem och hur spred sig stickkonsten runt om i landet?
 3. Vad kunde många pigor, drängar, änkor och fattiga skaffa tack vare stickningen?
 4. Hur fick man tillgång till ett internationellt mönsterförråd?
 5. På vilket sätt fortsatte förlagsverksamheten under 1800-talet
 6. Vad hotade att slå ut stickningen?
 7. Vad blev räddningen?
 8. Hur påverkades handstickningen under 1960- och 1970-talet?

Diskussion

 • Mycket pekar på att stickningen inte var en renodlad kvinnosyssla. Vilka var det som dominerade denna syssla och varför tror du att det var så? 

Fördjupning

 • Ta reda på vad en knalle innebär?

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *