Stickorna som erövrade världen

TÄNDSTICKAN. Svensk tändsticksindustri ses ofta i det falnande ljuset av Ivar Kreugers imperium. Men historien rymmer bra mycket mer än så.

Relaterad läsning: Den första tändstickskungen

 Centralt innehåll

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser. (Historia 1a2)
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a2)
 • Olika typer av företag och företagsformer. I samband med det behandlas hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse. (Företagsekonomi 1)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling. (Företagsekonomi 2)

Instuderingsfrågor

 1. Varför var produkten lönsam och efterfrågad?
 2. Hur många av landets industriarbetare var engagerade i tändstickstillvekningen vid 1870 – 1880-talet?
 3. Vad lyckades kemisten Gustaf Erik Pasch med?
 4. Hur kunde Pasch idé gå till en omedelbar produktion?
 5. Varför blev inte tillverkningen en framgång?
 6. Hur kom bröderna Johan och Carl Lundström att lyckas inom tändsticks-branschen?
 7. På vilket sätt bidrog ingenjören Alexander Lagerman till tillverkningsprocessen?
 8. Hur försökte resten av världen plagiera den ryktbara Jönköpingständstickan?
 9. Varför var Ivar Kreuger intresserad av Jönköpings tändsticksfabrik?
 10. Hur kom STAB (Svenska Tändsticks Aktiebolaget) att överleva lågkonjunkturen?

Diskussion

 • Hur kom det sig att Ivar Kreuger kunde kontrollera 60 % av all tändsticksproduktion i världen?
 • Diskutera vilken typ av entreprenör Kreuger var.

Fördjupning Företagsekonomi

 • Hur ansöker man patent i dag? Kontakta patent– och registreringsverket (PRV) och ta reda på hur man tar patent på en uppfinning/ ett varumärke.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *