Stockholms stora industriutveckling

Det stora språnget i Stockholms industriutveckling ägde rum under perioden 1890 – 1910. Det var då Ericsson tog ledningen i stadens och landets industri och nådde en betydande position även internationellt.

Relaterad läsning: Teko – en hemmamarknad i kris, Den svenska industrins segertåg, Industrientreprenörerna

Centralt innehåll:

 • Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik.
 • Teknikens och teknikerns roll med fokus på framtidens teknik och ett hållbart samhälle, till exempel med utgångspunkt i energieffektivisering. (Teknik 1)
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter. (Historia 1a1)
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a2)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling. (Företagsekonomi 2)

Instuderingsfrågor

 1. Vad präglades Stockholms stadsbild av vid sekelskiftet 1900?
 2. Vad gjorde Kungsholmen och Södermalm till utpräglade industriområden?
 3. Vad uppstod vid Liljeholmen och i Sundbyberg?
 4. Vad inträffade mellan åren 1860 och 1910?
 5. Vilken stigande andel av industriarbetarna dominerade bl.a. i textilindustrin?
 6. Vad innebar låglöneindustrierna för Stockholms del?
 7. Vilken konsekvens hade utvecklingen av en avancerad teknologi i Stockholm?
 8. Vad innebar ångkraften vid sekelskiftet 1900?
 9. Hur såg industrilokaliseringen ut under 1920-talet?
 10. Vilka storindustrier stannade kvar i innerstaden för att sedan flytta ut till närliggande förorter?

Diskussion

 • Vilka fördelar kan det finnas med industrilokalisering i innerstäderna?
 • Finns det några problem med att fabrikerna lämnar landsbygden för storstäderna?

Fördjupning Teknik

Under 1900-talets första decennium fördubblades industrins energiförbrukning, samtidigt som elkraften snabbt slog igenom och kom att täcka mer än halva behovet. Ta reda på hur dagens energiförbrukning ser ut inom den svenska industrin.

Fördjupning Företagsekonomi/ Samhällskunskap/Teknik

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *