Stockholmsbörsen under Första världskriget

Stockholmsbörsen hade efter en topp 1912 fått vidkännas ett kursfall under 1913 och fram till krigsutbrottet i augusti 1914.

Relaterad läsning: Handeln under Första världskriget

Centralt innehåll

  • Internationella handelsrelationer och ekonomisk integration samt deras aktörer. Den internationella ekonomins och handelns utveckling med hjälp av ekonomiska teorier, utifrån både ett historiskt och ett nutida perspektiv. Den internationella ekonomins och handelns effekter för länders välfärd och för miljön. (Internationell ekonomi)
  • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)
  • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling. (Företagsekonomi 2)

Instuderingsfrågor

  1. Hur såg tendensen på Stockholmsbörsen ut före kriget?
  2. Hur länge var börsen stängd i och med krigsutbrottet?
  3. Vad ledde de begränsade öppettiderna på börsen till?
  4. Ge exempel på några företag vars aktier steg under krigets första år?
  5. Vad låg bakom den så kallade börsspekulationen?

Fördjupning Företagsekonomi / Internationell ekonomi

  • Undersök vilka sektorer av svensk industri som hade positiva resultat under Första världskriget. Varför gick just dessa företag bra?

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *