Storstrejken 1909

Till skillnad från vid tidigare strejker stod två centralt organiserade parter mot varandra under storstrejken. På arbetarnas sida fanns LO, som samlade landets viktigaste fackförbund, under ledning av Herman Lindqvist. På den andra sidan stod det relativt nybildade SAF, som leddes av Hjalmar von Sydow.

Centralt innehåll:

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter. (Historia 1a1, 1a2, 1b)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)

Instuderingsfrågor

 1. Vad heter de två parterna som stod emot varandra under storstrejken?
 2. Vad var SAF oroliga för under åren före 1909?
 3. Vad hette fartyget som sprängdes i Malmö 1908?
 4. Varför vill LO undvika en konflikt?
 5. Vad hette Sveriges statsminister det här året?
 6. Varför räknas strejken som en seger för arbetsgivarna?
 7. Hur många medlemmar lämnade LO efter strejken?

Diskussion

 • Varför tror ni att det förekom så många strejker i början på 1900-talet?
 • Varför tror ni att det är så lite strejker nu för tiden?

Fördjupning Historia

 • Storstrejken 1909 var en så kallad oreglerad strejk, det är först i och med Saltsjöbadsavtalet 1938 som arbetsmarknaden får ett tydligt regelverk för alla parter på arbetsmarknaden. Undersök på vilket sätt som Saltsjöbadsavtalet reglerar konflikter på arbetsmarknaden, använd gärna storstrejken 1909 som utgångspunkt.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *