Striden om leveransplikten

1953 stiftades en ny lag som skulle motverka konkurrensbegränsningar inom näringslivet. I samma ögonblick fick jordbrukarnas föreningsrörelse en ny myndighet att stångas med: Näringsfrihetsombudsmannen (NO).

Centralt innehåll

 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1b, 1a2)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)
 • Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom olika områden. (Företagsekonomi 2)

Instuderingsfrågor

 1. Hur ville man styra matpriserna och få slut på böndernas inbördes konkurrens?
 2. Vad hette de två stora organisationerna som organiserade Sveriges lantbrukare?
 3. Varför upphävdes leveransplikten 1964?
 4. Vad hette ombudsmannen som ansvarade för frågan om leveransplikten?
 5. När skapades konkurrensverket?
 6. Vad innebar EU-inträdet för frågan om konkurrens och leveransplikt?

Diskussion

 • Varför har staten varit så aktiv i sitt arbete mot karteller och brott mot konkurrenslagen?
 • Vilka blir det negativa effekterna om konkurrensen uteblir?

Fördjupning

 • Gå in på Konkurrensverkets hemsida och undersök hur myndigheten arbetar och vilka deras viktigaste prioriteringar är.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *