Svensk arbetsgivarpolitik 1897-1909

När fackföreningarna blivit en maktfaktor i Sverige tvingads även arbetsgivarsidan att organisera sig. Artikelförfattaren presenterar här sin färska avhandling om hur den svenska arbetsgivarpolitiken tog form och berättar om de olika idéer som kämpade om herraväldet i det tidiga SAF.

Relaterad läsning: Storstrejken 1909, Arbetsmarknadens parter formeras

Centralt innehåll

 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. (Entreprenörskap)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1b, 1a1, 1a2)

Instuderingsfrågor

 1. Vilket år bildades Sveriges verkstadsförening?
 2. Vad kallades strejken som utlöstes i maj 1902?
 3. Vad hette fartyget som sprängdes i Malmö hamn 1908?
 4. Vilka två parter undertecknade decemberkompromissen 1906?
 5. Vilken inställning hade R. F. Berg till arbetsmarknadens parter?
 6. Theodor Adelswärd hade en del åsikter som skiljer ut honom från övriga arbetsgivare inom SAF, ge några exempel på dessa åsikter.
 7. Vilket år slöts Saltsjöbadsavtalet?

Diskussion

 • Varför tror ni att det var viktigt för både arbetsgivare och arbetstagare att organisera sig?

Fördjupning Historia

 • Undersök hur fackföreningarnas uppkomst förändrade villkoren för de svenska arbetarna i slutet av 1800-talet. Hur förbättrades deras arbetssituation?

Fördjupning Entreprenörskap / Företagsekonomi

 • Undersök hur de svenska arbetsgivarna är organiserade idag. Vilka föreningar och förbund sköter deras gemensamma förhandlingar?

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *