Svensk bilsemester – ett hälsosamt friluftsliv

Med ökad fritid och tillgång till bil fick svenskarna nya resvanor och bensinstationerna runt om i landet gjorde en lukrativ affär. En övning i hur den svenska semesterns utveckling och turistvana har sett ut under 1900-talet.

Relaterad läsning: Bussturism, Resebyrån tog svenskarna ut i världen, Hjalmar Lundbohm, Augusta Lundin – Först med det senaste, När IKEA åkte till Mallorca, När resebyråerna uppstod

Centralt innehåll

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1a1, 1a2) Privatekonomi. Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Konsumenträtt samt konsumtion i förhållande till behov och resurser. Hur privatekonomin påverkas av samhällsekonomiska förändringar.
 • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap. (Samhällskunskap 1a1)
 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a2)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Lagar och andra bestämmelser som styr marknadsföring. I samband med det behandlas etik och hållbar utveckling inom marknadsföring.
 • Teorier och tendenser inom området marknadsföring. (Marknadsföring)
 • Hållbar och miljövänlig turismutveckling där människan samspelar med natur och kultur samt utvecklar resmål och verksamheter med hänsyn till ekologi, etik och ekonomi.
 • Natur- och kulturresurser ur ett historiskt och framtida perspektiv samt deras betydelse för utveckling. (Hållbar turism)

Instuderingsfrågor

1. Hur mycket semester hade man rätt att ta ut på 1930-talet?
2. Vad var det som gällde innan åt 1938?
3. Vilket budskap förmedlade bilsemestern?
4. Vilket mål hade IC för bilägandet?
5. Vad infördes år 1946?
6. Varför fick bilsemestern en bredare folklig förankring under 50-talet?
7. Hur förstärktes känslan av att leva modernt och rationellt under resorna?
8. Varför ökade antalet campingplatser under 60-talet?
9. Vad satsade OK på år 1974?
10. Varför har bilsemestern i Sverige minskat med tiden?

Diskussion

 • Hur viktigt är det med semester och hur många semesterdagar anser ni är rimligt att få som anställd?
 • Vad ska ni göra under sommarlovet? Diskutera hur en ”hemester” kan tänkas se ut och innefatta år 2021.

Sommaren 1939. Foto: Gunnar Lundh/Wikimedia Commons.

Fördjupning Historia/ Hållbar turism/ Företagsekonomi

OK:s historia:

 • Bensinmackar har alltid placerats vid en plats där människor möts. Och så har de också utvecklats till riktiga hängarställen där det till och med funnits bardisk. Fördjupa dig i OK:s historia.

Honnör vid Hornsbergsgaraget, Stockholm.

Fördjupning Historia/ Marknadsföring

Hur bensinjättar marknadsför sig:

 • Jämför hur bensinjättarna marknadsförde sig förut (Sverigekarta med markerade bensin-stationer, fribiljetter till evenemang, OK-stationer med turismavdelning etc.) med i dag. Finner du några skillnader?

Fördjupning Samhällskunskap

Semesterlagen:

Skärmdump: riksdagen.se

Fördjupning Historia/ Samhällskunskap/ Företagsekonomi

Hjalmar Lundbohm införde 2 veckors semester redan år 1912:

 • Järnmalmen i Kiruna har varit känd sedan 1600-talet. Någon malmbrytning kunde dock inte komma igång innan de besvärliga transportfrågorna hade lösts. Undersök hur Hjalmar Lundbohm löste det hela samt gav sina anställda två veckors semester redan år 1912.

Hjalmar Lundbohm.

Augusta Lundin – Först med det senaste:

 • Även Sveriges första kända modeskapare Augusta Lundin var tidig med att ge sin personal två veckors semester. Undersök hur Augusta drev sin verksamhet.

Augusta Lundin, porträtt från tidskriften Idun, 8 april 1892. Ur Bonnier AB:s arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

När resebyrån uppstod:

 • Att resa för upplevelsens skull blev möjligt tack vare järnvägarnas, ångbåtarnas och hotellens intåg på 1800-talet. En annan viktig aktör som uppstod var resebyrån som organiserade resandet och öppnade upp världen för bland annat svenskarna. Undersök resebyråernas historia.

Resande på järnvägsstationens perrong under 1930-talet. Bild ur NK:s historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *