Svensk bilsemester – ett hälsosamt friluftsliv

Med ökad fritid och tillgång till bil fick svenskarna nya resvanor och bensinstationerna runt om i landet gjorde en lukrativ affär. En övning i hur den svenska semesterns utveckling och turistvana har sett ut under 1900-talet.

Relaterad läsning: Bussturism

Centralt innehåll

Historia 1a1, Samhällskunskap 1a1, Företagsekonomi 1, Marknadsföring

Instuderingsfrågor

1. Hur mycket semester hade man rätt att ta ut på 1930-talet?
2. Vad var det som gällde innan åt 1938?
3. Vilket budskap förmedlade bilsemestern?
4. Vilket mål hade IC för bilägandet?
5. Vad infördes år 1946?
6. Varför fick bilsemestern en bredare folklig förankring under 50-talet?
7. Hur förstärktes känslan av att leva modernt och rationellt under resorna?
8. Varför ökade antalet campingplatser under 60-talet?
9. Vad satsade OK på år 1974?
10. Varför har bilsemestern i Sverige minskat med tiden?

Diskussion

Hur många semesterdagar anser ni är rimligt att ha?

Fördjupning Historia

Bensinmackar har alltid placerats vid en plats där människor möts. Och så har de också utvecklats till riktiga hängarställen där det till och med funnits bardisk. Fördjupa dig i OK:s historia.

Fördjupning Historia/ Marknadsföring

Jämför hur bensinjättarna marknadsförde sig förut (Sverigekarta med markerade bensin-stationer, fribiljetter till evenemang, OK-stationer med turismavdelning etc.) med i dag. Finner du några skillnader?

Fördjupning Samhällskunskap

Tar reda på hur mycket semester vi har rätt att ta ut i dag. När är den nuvarande semesterlagen ifrån och vad säger den?

Dela med dig av dina tankar