Svensk bioteknik

SvD Årets affärsbragd 2020 delas ut till företaget Cellink som gör det möjligt att använda 3D-printrar för att tillverka mänskliga vävnader och organ. Mottagare är vd och grundaren Erik Gatenholm.

Relaterad läsning: AstraZeneca, Apoteket bli ett monopolföretag, Siemens, Tio misstag, misslyckanden och skandaler, Refaat El-Sayed

Centralt innehåll

 • Evolutionära aspekter och etiska perspektiv på bioteknikens möjligheter och konsekvenser för mänsklighetens utveckling och för biologisk mångfald. Cellen och livets minsta delar som utgångspunkt för diskussioner om till exempel genteknik och andra aktuella forskningsområden.
 • Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar, simuleringar och experiment samt etiska förhållningssätt kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet. (Naturkunskap 1a2)
 • Evolutionära aspekter och etiska perspektiv på bioteknikens möjligheter och konsekvenser för mänsklighetens utveckling och för biologisk mångfald. Cellen och livets minsta delar som utgångspunkt för diskussioner om till exempel genteknik och andra aktuella forskningsområden.
 • Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar, simuleringar och experiment samt etiska förhållningssätt kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet. (Naturkunskap 1b)
 • Experimentellt arbete inom bioteknik inklusive genteknik. Sterilteknik, odlingsteknik och fermentationsteknik.
 • Biologiskt verksamma makromolekyler, deras funktion och interaktion inom och mellan celler.
 • Cellers användning inom industri, jordbruk, medicin och forskning. Bakterier, jästceller, cancerceller, stamceller och deras betydelse för bioteknikens utveckling.
 • Biotekniska inklusive gentekniska verktyg och metoder samt deras användning inom industri, jordbruk, medicin och forskning. Bioteknik och genteknik i frågor om ekologiskt hållbar utveckling.
 • Möjligheter och risker med bioteknik och genmodifierade organismer ur ett etiskt och samhälleligt perspektiv. (Bioteknik)
 • Genetikens användningsområden. Möjligheter, risker och etiska frågor. (Biologi 1)
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse.
 • Produktutvecklingsprocessens olika faser och deras innehåll. (Entreprenörskap och företagande)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning.
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt. (Entreprenörskap)

Instuderingsfrågor

 1. Vad är Cellink?
 2. Vad gör företaget?
 3. Var används denna teknik i dag och varför?
 4. Vilka testexempel nämns?
 5. Vad producerar företaget i dag i samband med covid-19?

Diskussion

 • Diskutera vad ni anser om Cellinks biotekniska och etiska metoder och på vilket sätt företaget kommer att skriva om historien på flera plan.

Fördjupning Naturkunskap/ Biologi/ Bioteknik/ Entreprenörskap

Astra Zeneca:

 • Läkemedelsföretaget Astra grundades i Södertälje 1913. Det år som riksdagen, efter många års häftig debatt, beslutade att avskaffa apotekens monopol på läkemedelstillverkning. Ta reda på hur AstraZenecas resa har sett ut.

Apoteket blir monopolföretag:

 • Den 1 januari 1971 vaknade drygt 600 egenföretagare inom apoteksnäringen till en helt ny vardag. Från och med i dag var de statsanställda apotekschefer i ett statligt monopolföretag. Monopolet skulle dock bli en parentes i historien. Undersök hur denna process gick till.

Bildkälla: Apoteket AB:s arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Fördjupning Naturkunskap/ Bioteknik/ Entreprenörskap/ och företagande

Bakom framgång ligger även misslyckanden:

 • Framgångsrik företagsamhet bygger sällan på några naturliga eller självklara steg. Det bygger i stället på att ta djärva steg, bedriva många experiment, att försöka göra det som ingen annan har tänkt på eller vågat göra. Bakom varje framgångsrik företagshistoria ligger därför också många misslyckade experiment och ofta långa perioder av dålig lönsamhet:
 1. Det händer stundtals att själva misslyckandet kan leda fram till en viktig upptäckt eller insikt. Men ibland bygger misslyckandet på ren inkompetens eller rent av bedrägliga avsikter. Ta reda på några exempel på misslyckanden i Sverige.
 2. Undersök hur det gick för finansmannen Refaat El-Sayed (f. 1946) när han år 1981 köpte en penicillinfabrik i Strängnäs av Astra.

Den 13 februari 1986 brakade Fermentaaffären loss. Bild och text: Expressen.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *