Slitstark svensk byggteknik

Inom byggbranschen har mycket förändrats och förbättrats genom åren. Men många av de tekniska lösningar som utvecklades vid mitten av förra seklet står sig ännu.

Relaterad läsning: HSB och miljonprogrammen, Slitstarka Skanska, Historien om Skanska, Alvar Lindmark, Rudolf Fredrik Berg, Att bygga på höjden, Kreugerkoncernens uppgång och fall, Betong stelnar även i vatten, Ett företag av stål

Centralt innehåll

 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar när det gäller långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster. (Historia 1a1, 1a2, 1b)
 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a2)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. (Entreprenörskap)
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Entreprenörskap och entreprenörskapets villkor med utgångspunkt i innovativa och kreativa processer.
 • Materials tekniska egenskaper, till exempel termiska, elektriska, mekaniska och kemiska samt materialens möjligheter och begränsningar utifrån olika användningsområden.
 • Kvalitetsarbete, till exempel kvalitetssäkring, miljösäkring, arbetsmiljö och riskanalys.
 • Teknikens och teknikerns roll med fokus på framtidens teknik och ett hållbart samhälle, till exempel med utgångspunkt i energieffektivisering. (Teknik 1)

Instuderingsfrågor

 1. Vilket behov fanns i de svenska städerna efter andra världskriget?
 2. Vad rationaliserades för att möta behovet?
 3. Vad introducerade Kreuger &Toll år 1908?
 4. Vilka egenskaper hade Axel Erikssons produkt?
 5. Vad inträffade i början av 1930-talet?
 6. När och hur blev Rolf Johanssons företag världsledande?
 7. Vilken påverkan hade miljonprogrammet på byggindustrin?
 8. På vilket sätt var Ohlsson & Skarne innovativa?
 9. Hur blev Elis Lindén framgångsrik?
 10. Vad är Alimak och varför uppkom det?
 11. Vad har Frihetsgudinnan för koppling till Alimak?

Fördjupning Samhällskunskap/ Företagsekonomi/ Entreprenörskap/och företagande/ Historia/ Teknik

Statsbyggare under boom och krasch:

 • Stockholm är en europeisk huvudstad som i likhet med andra för drygt hundra år sedan genomgick en radikal fysisk förvandling. ”Här rivs för att få luft och ljus”, diktade Strindberg. Undersök hur hela processen gick till.

Byggmästare Olle Engkvist bygger bostadshus mot Riddarfjärden, Norr Mälarstrand år 1928, Stockholm. Deponent: Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare.

Att bygga på höjden

 • Bland de många hus som konstruerats med glidformsgjutning kan nämnas Kaknästornet i Stockholm. Riktigt höga hus har aldrig varit speciellt vanliga i Norden. Men visst finns det exempel, från 1960-talets Kaknästornet, Wenner-Gren Center till dagens arkitektoniska skapelser. Undersök hur byggföretaget JM varit en riktig pionjär inom detta område.

Torsten Andersson född 1926 i Vik Söderbykarl, sätter fast översta balken på Wenner-Gren Center under byggnad 1959 Bildkälla: Wikimedia Commons.

Skanskas historia:

 • Skanskas historia startade 1887 när Aktiebolaget Skånska Cementgjuteriet bildades. Målmedvetenhet, nyfikenhet och erfarenhet har format Skanska till det företag de är i dag. Se filmklippet nedan om Skanskas gedigna historia.

Skärmdump: skanska.se

Alimak:

Skärmdump: alimakgroup.com

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *