Svensk Handel – Melanders Fisk

Vi har intervjuat entreprenören Nils Molinder som berättar om grundandet av Melanders Fisk. Se lektionsförslag och filmklippet här.

För vidare fördjupning se även: Svensk Handel – Swedish Stockings, Granit, Norins Ost, Polarn o Pyret och Linas matkasse.

Centralt innehåll

 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv.
 • Olika typer av företag och företagsformer. I samband med det behandlas hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse.
 • Grundläggande företagsekonomiska begrepp och modeller samt kalkylering.
 • Grundläggande budgeteringsformer, bokföring och bokslut.
 • Grundläggande metoder i marknadsföring. I samband med det behandlas företagens etiska ansvar samt lagar och andra bestämmelser som styr företagens marknadsföring. (Företagsekonomi 1)
 • Begrepp, teorier och modeller som förklarar hur människor och arbetsgrupper fungerar i organisatoriska sammanhang samt hur ledarskap fungerar. I samband med det behandlas frågor om etik och jämställdhet i arbetslivet.
 • Marknadsföring i form av omvärldsanalys och olika verktyg för värdeskapande processer. (Företagsekonomi 2)
 • Teorier och tendenser inom området marknadsföring.
 • Marknads- och omvärldsanalys. I samband med det behandlas metoder och analysverktyg för marknadsinformation.
 • Marknadsstrategier och marknadsplanens innehåll och funktion. (Marknadsföring)
 • Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Arbetsmarknadens sätt att fungera, anställningsvillkor. (Samhällskunskap 1a1)

Instuderingsfrågor

 1. Var kommer Nils Molinders drivkraft?
 2. Varför blev han fiskhandlare 1976?
 3. Var och när öppnades första butiken?
 4. Var Nils och hans bror entreprenöriella?
 5. Vilka motgångar har Melanders Fisk stött på? Vad har de tagit för lärdom av det?
 6. Hur får man bäst arbetsmiljö bland sin personal enligt Lars Molinder?
 7. Vilket råd har Molinder att ge med facit i hand?

Diskussion

 • Är det viktigt att ha en skolutbildning för att finna det man vill arbeta med? Varför?

Fördjupning

 • Ta reda på vilka andra entreprenörer som inte tagit en akademisk examen. Hur gick de till väga för att hålla på med det de gör idag? Var det svårt att ta sig in på marknaden?

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *