Svensk Handel – Polarn o Pyret

Vi har intervjuat entreprenören bakom Polarn o Pyret. Se lektionsförslag och filmklippet här.

Relaterade fimklipp: Svensk Handel – Swedish Stockings, Granit, Norins OstLinas matkasse och Melanders Fisk.

Centralt innehåll

 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv.
 • Olika typer av företag och företagsformer. I samband med det behandlas hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse.
 • Grundläggande företagsekonomiska begrepp och modeller samt kalkylering.
 • Grundläggande budgeteringsformer, bokföring och bokslut.
 • Grundläggande metoder i marknadsföring. I samband med det behandlas företagens etiska ansvar samt lagar och andra bestämmelser som styr företagens marknadsföring. (Företagsekonomi 1)
 • Begrepp, teorier och modeller som förklarar hur människor och arbetsgrupper fungerar i organisatoriska sammanhang samt hur ledarskap fungerar. I samband med det behandlas frågor om etik och jämställdhet i arbetslivet.
 • Marknadsföring i form av omvärldsanalys och olika verktyg för värdeskapande processer. (Företagsekonomi 2)
 • Teorier och tendenser inom området marknadsföring.
 • Marknads- och omvärldsanalys. I samband med det behandlas metoder och analysverktyg för marknadsinformation.
 • Marknadsstrategier och marknadsplanens innehåll och funktion. (Marknadsföring)
 • Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Arbetsmarknadens sätt att fungera, anställningsvillkor. (Samhällskunskap 1a1)

Frågor

 1. Hur kom Katarina af Klintbergs första jobb på Åhlén & Holm (idag Åhléns) att hjälpa henne att bygga sitt egna varumärke?
 2. Vem var Nils Adamsson och vilket uppdrag fick Katarina av honom?
 3. Vilken var hennes affärsidé? Varför?
 4. Vilka bestämmelser hade företaget angående klädkollektionen?
 5. Vad var Gunilla Axén känd för?
 6. Hur var företaget organisatoriskt uppbyggd? Varför?
 7. Vad innefattar Polarn o Pyret-känslan? Varför är den viktig?

Diskussion

 • Kan man driva ett företag själv som entreprenör? Eller är man beroende av andra? Ge exempel.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *