Svensk it-historia

Den svenska it-branschen associeras ofta med bubblan på 90-talet. Men branschens historia börjar såklart långt tidigare – och utvecklingen fortsätter alltjämt med nya succéföretag.

Relaterad läsning: Tidig svensk datorhistoria, Sveriges datorindustri började med matematikmaskiner, Från penna till PC, Boo.com och it-bubblan som sprack

Centralt innehåll:

 • Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik.
 • Kommunikations-, dator- och nätverksteknik för lärande och förmedling av teknik och information. (Teknik 1)
 • Massmediers och informationsteknikens roll i samhället. Deras möjligheter att påverka människor och samhällsutvecklingen samt de möjligheter de ger människor att påverka. Mediers innehåll och nyhetsvärdering. (Samhällskunskap 1b, 1a2)
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Olika typer av företag och företagsformer. I samband med det behandlas hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse.
 • Grundläggande metoder i marknadsföring. I samband med det behandlas företagens etiska ansvar samt lagar och andra bestämmelser som styr företagens marknadsföring. (Företagsekonomi 1)
 • Affärsidéns utformning och betydelse. I samband med det behandlas affärsplanens uppbyggnad och funktion. (Företagsekonomi 2)
 • Handelns och tjänsternas roll, funktion och nytta i samhälle och näringsliv.
 • Informationssökning och informationsbearbetning, till exempel via internet. (Branschkunskap inom handel och administration)

Instuderingsfrågor

 1. Varför användes stordatorn Besk av Försvarets radioanstalt FRA?
 2. Hur kommer det sig att Saab var Sveriges första it-företag redan på 50-talet?
 3. På vilket sätt var Electrolux grundare Axel Wenner-Gren en datorpionjär?
 4. Varför gick många i personalen på Matematikmaskinnämnden över till Åtvidabergs Industrier?
 5. Vad ansåg Åtvidabergs ledare Gunnar Ericsson om all modern teknik?
 6. Vad bidrog de svenska stor- och minidatorerna till?
 7. Vilken dator gjorde succé i slutet på 70-talet och varför?
 8. När tar den svenska hemdatorerna definitivt över?
 9. Vad har hänt affärssystemsföretagen med tiden?
 10. Varför sprack it-bubblan?

 Diskussion

 • Vad anser ni om modern teknik?
 • Fundera på hur er skoldag skulle sett utan datorer, vilka hade varit de största skillnaderna?
 • Hur tror ni att datorer kommer fungera om 20 år?

Fördjupning Företagsekonomi /Teknik

Fördjupning Företagsekonomi /Teknik/ Entreprenörskap och företagande

Fördjupning Företagsekonomi /Teknik/ Branschkunskap inom handel och administration

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *