Svensk kosmetikahistoria – allt från Barnängen till Oriflame

En kritvit 1500-talsdrottning, ungerskt vatten, en solbränd parfymdrottning, en fräsch 60-talstjej och nervgiftet botulin. Mycket ryms i kosmetikans historia – i Sverige allt från Barnängen till Oriflame och Q-Med.

Centralt innehåll: 

 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a1)
 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser i ett kronologiskt perspektiv som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster. (Historia 1a2)
 • Produktutveckling utifrån olika aspekter, till exempel målgruppers ekonomiska, ergonomiska, estetiska, funktionella och sociala behov.
 • Design och designerns roll i samhället med fokus på människors olika behov och förutsättningar, till exempel utifrån genus eller funktionshinder.
 • Grundläggande design- och kulturhistoria. Begrepp, stilar och material. (Design 1)
 • Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar och experiment samt etiska förhållningssätt kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet. (Naturkunskap 1a1)
 • Lagar och andra bestämmelser som styr marknadsföring. I samband med det behandlas etik och hållbar utveckling inom marknadsföring.
 • Teorier och tendenser inom området marknadsföring.
 • Marknads- och omvärldsanalys. I samband med det behandlas metoder och analysverktyg för marknadsinformation. (Marknadsföring)

Instuderingsfrågor 

 1. Hur blev läget bättre på doftfronten under 1950-talet?
 2. Vad inträffade under början av 1960-talet?
 3. Vilken var Barnängens skonsamma tvål och schamposerie egentliga målgrupp?
 4. Hur lockade drottning Elisabeth av Ungern till sig kungen av Polen?
 5. Vad innebar det att vara vit och slät i hyn?
 6. Vem anses ha gjort solbrännan till ideal?
 7. Hur länge har L’Oréal funnits och vilken produkt lanserades först?
 8. Varför är svenskägda Oriflame ett märkligt fenomen?
 9. Vad är anledningen till att Barnängen inte blev ett stort erkänt märke?

Diskussion

 • Kosmetikaindustrin rymmer en fascinerande teknikutveckling, från 1800-talets tinkturer till dagens avancerade bioteknik eller rent av nanoteknik. Allt är tillåtet på skönhetens marknad, från det livsfarliga nervgiftet botulin (Botox) till den insprutade neutrala hyaluronsyran (Restylane). Diskutera hur ni ser på dagens kosmetikaindustri samt vilka faror som kan uppstå när ”allt” är tillåtet på skönhetsmarknaden.

Fördjupning Historia

 • Jämför kosmetikatrenden från 1500-talet fram tills idag. Vilka olika typer av trender finner du? Undersök även hur trenderna har sett ut t.ex. mellan könen, sexualitet, social bakgrund och generation. Finner du något typiskt för de olika målgrupperna?
 • Ta reda på hur hygienens historia sett ut genom tiderna.

Fördjupning Marknadsföring/ Design

 • De ledande företagen inom kosmetikabranschen räknas följaktligen som de mest professionella och lönsamma marknadsorganisationer som finns på världens aktiemarknader. Undersök hur ett parfymmärke/en hudvårdsprodukt (valfri) har marknadsförts och hur det har lyckats på skönhetsmarknaden.

Fördjupning Historia/ Marknadsföring/ Design

 • Undersök Barnängens historia samt hur marknadsföringen gått till.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *