Svensk kylteknisk industrihistoria

Ett av de mest framgångsrika avsnitten i svensk kylteknisk industrihistoria står Frigoscandia Equipment i Helsingborg för. Företaget spelade en avgörande roll från 1960-talet och framåt när den globala djupfrysningsindustrin utvecklades.

Relaterad läsning: King of Cool, Carl Munters

Centralt innehåll

 • Teknikutvecklingsprocessens alla delar från idé och modell, produkt eller tjänst till användning och återvinning med praktisk tillämpning av teknik och teknikutveckling inom ett eller flera teknikområden.
 • Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik.
 • Entreprenörskap och entreprenörskapets villkor med utgångspunkt i innovativa och kreativa processer. (Teknik 1)
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse.
 • Företagsekonomiska begrepp och metoder inom kunskapsområdena kalkylering, marknadsföring och redovisning.
 • Försäljningsteknik och argumentation. (Entreprenörskap och företagande)

Instuderingsfrågor

 1. Vad grundade Tore Lauritzson år 1948?
 2. När bildades teknikföretaget Frigoscandia Equipment och vilken var dess främsta uppgift?
 3. Vem Var Per-Oskar Persson?
 4. Vad innebar lanseringen av frysaren Flofreeze?
 5. Vad innebar detta för kunden?
 6. Vart gick första och andra orden? Och hur såg det ut 1972?
 7. Vad innebar bolagets intensiva och flitiga turnerade?
 8. Vilka produkter introducerades år 1979, 1989 och 1993?
 9. Hur kunde bolaget fokusera på endast sin egen teknikutveckling, som ofta skedde nära samarbete med kunderna?
 10. Vad genomgick Frigoscandiagruppen under senare delen av 1990-talet och vilka konsekvenser fick detta?

Diskussion

 • Diskutera vad ni tror ”Make sure you understand your customer´s customer” betyder och i vilket syfte det används.
 • Vad anser ni om bolagets affärsfilosofi och entreprenörskap?

Fördjupning Teknik/ Entreprenörskap

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *